Gå tilbage
Symbol 86: Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Gå frem
Symbol 86: Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 86

Resume af forklaring til symbol 86 – Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin

Symbolet viser nogle af jordklodens forskellige udviklingstrin. Engang var kloden i en glødende tilstand. Efterhånden afkøledes den og kom i en vulkansk tilstand. Senere begyndte først planteriget og siden dyreriget at komme ind. Inden for 3.000 år vil kloden komme til at høre hjemme på det rigtige menneskeriges trin (gul farve).

  • Den røde farve symboliserer planteriget.
  • Den orange farve symboliserer dyreriget, hvor de jordiske mennesker også hører til.
  • Den gule farve symboliserer det rigtige menneskerige.
  • Den midterste farvede figur symboliserer princippet i kroppenes udvikling. Vi ser fra venstre mod højre mineralmaterie (indigo farve), vegetabilske organismer (rød farve), animalske organismer (orange farve), og derefter mere og mere psykiske organismer (gul farve).
  • De små trin på den nederste farvede figur symboliserer menneskenes muligheder for at udvikle sig til stadig højere tilstande.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også