Gå tilbage
Symbol 96: Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
Gå frem
Symbol 96: Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 96

Resume af forklaring til symbol 96 – Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer

Symbolet viser, hvad væsenet oplever efter døden.

Symbolets nederste del symboliserer det fysiske plan (orange baggrundsfarve), og den øverste del symboliserer det åndelige plan. Under det tværgående sorte felt vises syv særlige væsenstyper, markeret med ovale figurer.

Figurerne viser syv forskellige stadier, som mennesket går igennem i sin udviklingsbane, som opstår gennem polforvandlingen. Vi ser, at mennesket har to poler. Den runde gule figur symboliserer den feminine pol, og den grønne symboliserer den maskuline pol. Udviklingen medfører, at de to poler bliver jævnbyrdige, og da er mennesket hverken mand eller kvinde, han eller hun. Da er det i Guds billede, et rigtigt menneske.

  • Den første af de syv ovale figurer skal symbolisere dyret eller dyremennesket, som har meget instinkt og tyngde (rød-orange farve). På det åndelige plan tilbringer væsenet det meste af tiden i det røde og orange felt.
  • Den anden ovale figur symboliserer et naturmenneske, som har lidt mere følelse og en smule intelligens. Det begynder at få lidt skærsild (gråbrunt felt) efter døden. Efter skærsilden vil naturmennesket opleve instinkt- og tyngdeplanet (rød-orange farve). De højere åndelige sfærer oplever det kun meget lidt af.
  • Den tredje ovale figur symboliserer det almindelige religiøse menneske fra vor tid. Vi ser, at der er kommet meget følelse (gul farve), og at intelligensen (grøn farve) har udviklet sig. Der er også nogen intuition, vist med blå farve foroven på symbolet. Efter som væsenet har mere følelse, får det efter døden sit paradis i det rigtige menneskerige (gul farve).
  • Den fjerde ovale figur symboliserer materialisten, som har meget intelligens (grøn farve). Materialismen og gudsfornægtelsen gør, at skærsilden (gråbrun farve) bliver meget stor. I den åndelige verden kommer det til at opleve en længere tid i visdomsriget (grøn farve), som modsvarer væsenets bevidsthedsstruktur i den fysiske verden.
  • Den femte ovale figur symboliserer geniet. Vi ser, at det har en begyndende stærk intuition (blå farve) i sin bevidsthed og meget intelligens og følelse. Det betyder, at det er et meget kærligt væsen.
  • Det sjette ovale figur symboliserer et væsen, der begynder at få kosmiske glimt. I sin bevidsthedsstruktur har det meget intuition, og det begynder at have kosmisk bevidsthed. Intelligens og følelse er i ligevægt, hvilket betyder kærlighed.
  • Den syvende ovale figur symboliserer et væsen, der har nået den fuldkomne tilstand. Det er dobbeltpolet og har kosmisk bevidsthed. Intuitionen dækker et endnu større område i overbevidstheden. På det åndelige plan får det et langt ophold i det rigtige menneskerige (gul farve), visdomsriget (grøn farve) og den guddommelige verden (blå farve).

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også