Gå tilbage
Symbol 99: Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Gå frem
Symbol 99: Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 99

Resume af forklaring til symbol 99 – Tilværelsesplanerne og spiralzonerne

Der foreligger ikke nogen båndoptagelse med forklaring af symbol nr. 99. Forslag til læsning i Det Evige Verdensbillede, bog 6, anden del. Der henvises desuden til Det Evige Verdensbillede, bog 1, symbol nr. 14 og Det Evige Verdensbillede, bog 5, symbol nr. 76 og 77.

Se også