Stjernesymbol i menu


De symbolen
 
Door middel van de symbooltechniek zijn de details van de geestelijke of kosmische wereld fysiek toegankelijk gemaakt. Ze zijn in een kunstmatige fysieke zichtbaarheid gehuld.
(Het Eeuwige Wereldbeeld 1, § B3)
Martinus tegner symbol
 

 

 

 

 

Symbool nr. 6 - Het levende wezen
Symbol 6. Det levende væsen 1

Martinus heeft een groot aantal symbolen getekend, die een belangrijk element vormen bij zijn beschrijving van het eeuwige wereldbeeld. Hij wil met deze symbolen een gemakkelijk toegankelijk overzicht geven van de principes en wetten die het leven en het gehele heelal kenmerken.

In de boeken Het Eeuwige Wereldbeeld 1 t/m 4 zijn 44 symbolen gepubliceerd met bijbehorende symboolverklaring. Ze vormen een belangrijk supplement bij het hoofdwerk Livets Bog. Martinus heeft nog een aantal symbolen nagelaten, waarvan verwacht wordt dat ze in komende delen van Het Eeuwige Wereldbeeld gepubliceerd worden.

De symbolen zijn opgebouwd uit figuren, kleuren en lijnen. Die illustreren elk op zich bepaalde gebieden van de kosmische analyses. Martinus heeft op die manier een fysieke illustratie gegeven van de geestelijke realiteiten die anders niet voor onze fysieke waarneming toegankelijk zijn. Deze fysieke zichtbaarheid maakt het gemakkelijker om de gedachtengang op de geestelijke verschijnselen te concentreren en deze op een systematische en doelgerichte manier te bestuderen, net zoals men gewend is te doen als het om fysieke objecten en verschijnselen gaat.

De symbolen zijn te vergelijken met landkaarten. Ze tonen een symbolische afbeelding van de geestelijke en kosmische realiteiten, net zoals landkaarten een symbolische afbeelding van de geografische realiteiten tonen.

Zie hier een presentatie van de symbolen in het Engels. Na ieder symbool volgt een korte verklaring. Het is echter aan te bevelen altijd de uitvoerige verklaring van Martinus zelf te lezen.

De symbolen zijn ook los verkrijgbaar om in studiegroepen te gebruiken. Ze kunnen via de internetwinkel van het Instituut gekocht worden. Ze bestaan in de drie volgende grootten: B5 (18 x 25,8 cm), .A3 (29,7 x 42) en postergrootte (ca. 55 x 65 cm), en als overheadsheets.