Stjernesymbol i menu


Over de kosmologie van Martinus
 
Zolang er een bloem bestaat, kan de herinnering aan een hogere wereld niet uitgewist worden.
(Livets Bog I, § 183)

 

 

Lees de introductie over centrale onderwerpen in de analyses van Martinus

Lees artikelen van Martinus

De Deense schrijver Martinus (1890-1981) heeft in zijn werk een compleet geesteswetenschappelijk wereldbeeld beschreven dat een logisch onderbouwde samenhangende verklaring van het bestaan geeft. Zijn achtergrond hiervoor was een hoogontwikkeld intuïtievermogen, dat hem in staat stelde de geestelijke wereld, die achter de bekende fysieke wereld ligt, te overzien en te analyseren. Het doel van zijn werk was het scheppen van een geesteswetenschap, die de huidige waarheidszoekers en logisch denkende mensen een dieper inzicht kan geven in de aard van het leven en in de ontwikkeling in de wereld. In zijn analyses presenteert Martinus een veel optimistischer en verder strekkende levensopvatting dan die we gewoonlijk kennen. Tegelijkertijd zijn deze analyses een waardevol hulpmiddel voor de praktische ontwikkeling van moraal en gedrag.

De boeken van Martinus zijn vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Aan deze belangstelling is geen vorm van vereniging of lidmaatschap verbonden – iedereen kan de boeken van Martinus vrijelijk bestuderen en zich verheugen over de inspiratie die eruit te putten valt. De kosmologie van Martinus is geen geloofsrichting, maar geeft een op logica gebaseerd inzicht in het leven en de religieuze dimensie ervan. Volgens Martinus is de tijd rijp voor wat hij een liefdeswetenschap of een geïntellectualiseerd christendom noemt. Naar aanleiding daarvan heeft hij zijn gehele werk de gemeenschappelijke overkoepelende titel Het Derde Testament gegeven.

Lees meer over de kosmologie van Martinus - hieronder de introductie en artikelen van Martinus.

Solen skinner i standkantens sten