Stjernesymbol i menu


Martinus Kosmologie

Martinus heeft een serie symbolen getekend die met kleuren en figuren de eeuwige, geestelijke wetten en principes van het leven aanschouwelijk maken. Het symbool hierboven is het hoofdsymbool van Martinus van het eeuwige wereldbeeld. Zie symbool met verklaring.

 

Waar onwetendheid wordt weggenomen, houdt het zogenoemde ‘kwaad’ op te bestaan.
(Livets Bog I, § 19)

 

Zie hier een korte videopresentatie van Martinus en zijn werk (9 min, Engelse tekst)

"Wie ben ik?" ... "Hebben lijden en de dood een zin?" ... "Wat is de betekenis van liefde?"

Zie andere video’s (in het Engels)

Een eeuwig wereldbeeld

Martinus (1890-1981) heeft in zijn omvangrijke werk Het Derde Testament een logisch, samenhangend wereldbeeld beschreven, dat laat zien dat alle levende wezens deel uitmaken van een levend heelal en deelnemen aan een voortdurende evolutie naar hogere levensvormen. De grote omwentelingen en crises in onze tijd zijn een teken van de ondergang van een wereldbeschaving en de geboorte van een nieuwe humane wereldmaatschappij.

Een geesteswetenschap

Martinus toont met zijn analyses hoe ons bewustzijn, onze psyche en onze moraal zich door middel van reïncarnatie en karma ontwikkelen volgens logische natuurwetten, die ervoor zorgen dat alle ervaringen – behaaglijke en onbehaaglijke - mettertijd een voordeel voor het individu zijn. Het werk van Martinus vormt een complete kosmologie of geesteswetenschap, die een optimistische kijk op het leven biedt en tot tolerantie en naastenliefde inspireert.

Het Derde Testament

De kern van het oeuvre van Martinus is Livets Bog (Het Boek van het Leven) in zeven delen en Het Eeuwige Wereldbeeld in vier delen, waarin 44 symbolen met verklaring opgenomen zijn. Bovendien zijn er verscheidene andere boeken en een groot aantal artikelen.

The Book Of life by Martinus
Een vrij toegankelijke studie

De analyses van Martinus zijn vrij toegankelijk voor iedereen – zonder enige vorm van lidmaatschap. Het Martinus Instituut zorgt voor de uitgave en vertaling van en informatie over het werk.