Stjernesymbol i menu


Tips voor nieuwe belangstellenden
 
Neem datgene wat je kunt gebruiken en laat de rest liggen.” (Martinus)

Behoefte aan meer informatie over de Martinus Kosmologie?
In dat geval is het iets waarop men zich kan verheugen. Het kan zich zomaar ontwikkelen tot een stimulerende levenslange belangstelling, die het begrip van het bestaan en van de wereld om je heen uitdaagt. Bovendien biedt de kennismaking met de analyses van Martinus de basis voor een optimistische levensvisie en een goede inspiratie om de persoonlijke moraal en het gedrag te ontwikkelen.

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat het werk van Martinus openstaat voor alle belangstellenden – zonder enige vorm van aansluiting bij een vereniging of lidmaatschap. Martinus gebruikte zelf vaak de volgende formulering: “Neem datgene wat je kunt gebruiken en laat de rest liggen.”

Zelfstudie in het werk van Martinus
Je kunt beginnen met het bekijken van de lijst met alle literatuur van Martinus.

 


 

 

Het volledige begrip van de hoogste analyses van het leven en daarmee de beleving van de hoogste waarheid kan onmogelijk verkregen worden door alleen maar het lezen van de analyses. Dat komt enkel en alleen door ze te praktiseren.
(Livets Bog 4, § 1062)

Wil je met een betrekkelijk gemakkelijke inleiding beginnen, dan kun je een van zijn kleine boekjes of een artikel lezen. Omdat nog maar een gedeelte van zijn literatuur in het Nederlands vertaald is, kun je overwegen of je zin hebt om de vertaalde boeken of artikelen in het Engels of een andere taal te lezen. Klik op de gewenste taal onderaan in het hoofdmenu.

Velen kiezen er voor om met het eerste deel van Livets Bog te beginnen, dat op zichzelf een inleiding is op het hoofdwerk van Martinus. Het eerste hoofdstuk van het boek heeft als titel Voorwoord. Hierin beschrijft Martinus kort het doel en het karakter van zijn werk en missie.

Sommige boeken kunnen direct on-line gelezen worden op deze website.

Als je meer visueel ingesteld bent, is het bestuderen van de symbolen van Martinus een goede manier om inzicht te krijgen in zijn wereldbeeld. De symbolen staan in de boeken Het Eeuwige Wereldbeeld deel 1 t/m 4, die 44 symbolen bevatten met bijbehorende verklaring. Zie de symbolen op deze website.

Het bestuderen van het werk van Martinus eist veel. Hij heeft zelf gezegd dat zijn analyses geen licht amusement voor de avond zijn, maar dat het een arbeidsveld is, waarvoor men zijn concentratievermogen en een open instelling nodig heeft. Als men zich dat voor ogen houdt, is zelfstudie een werkwijze die veel oplevert en waarmee velen zich een omvangrijke kennis over het wereldbeeld van Martinus eigengemaakt hebben.

 

 

 

 

Lezingen en cursussen
In Denemarken zijn er in het Martinus Centrum te Klint twee internationale weken van eind juli tot begin augustus. Hier kan men deelnemen aan onder andere een Engelstalige of Duitstalige studiegroep, naar lezingen en symboolverklaringen in bijvoorbeeld Engels of Duits luisteren en een groot aantal mensen met belangstelling voor het werk van Martinus ontmoeten. Zie het Engelse en Duitse programma van het Martinus Centrum, Klint.

Informatie over lezingen en studiegroepen in Nederland kun je vinden op de website van de Stichting Martinus Centrum.

Vragen en dialoog op het internet
Er zijn verscheidene dialoogforums op het internet, waarop gemakkelijk vragen gesteld kunnen worden, zowel door nieuwe als door meer ervaren belangstellenden. Hier kun je meedoen aan een intensieve dialoog over het begrijpen van de analyses van Martinus. De relevante Martinusforums zijn op het internet te vinden.

Het contact met het Martinus Instituut
Klik hier om contact op te nemen met het Martinus Instituut.