Stjernesymbol i menu


Het Martinus Instituut
 

 

 

Liefde die geen wetenschap is, is geen liefde, en wetenschap die geen liefde is, is geen absolute wetenschap.
(Livets Bog 7, § 2552)

Het Martinus Instituut is een instituut voor het nut van het algemeen, dat door Martinus gesticht is met als doel zijn geesteswetenschappelijke werk aan de wereld door te geven. Hij heeft de verantwoording en de rechten op zijn totale werk Het Derde Testament aan het Instituut overgedragen, en heeft de taken waarvoor het Instituut de zorg draagt, vastgelegd. Dat houdt kort samengevat in dat we het Instituut verantwoordelijk is voor het bewaren, vertalen en uitgeven van het werk van Martinus. Het moet eveneens informatie geven over het werk en vanuit dit werk onderwijzen.

Tot de verantwoordelijkheid behoort de bescherming van de inhoud van Het Derde Testament. Het Martinus Instituut bezit het copyright voor de publicatie van het werk in alle talen, of dat nu in boekvorm geschiedt of via het internet of anderszins. Martinus wenste op die manier zeker te stellen dat er één instituut in de wereld is, dat garant kan staan voor de publicatie van zijn werk in geautoriseerde vorm, en dat informatie en onderwijs aanbiedt die direct op zijn werk stoelen.

Het Martinus Instituut bevindt zich sinds 1943 in de Kopenhaagse wijk Frederiksberg aan de Mariendalsvej 94-96. Martinus heeft er bijna 40 jaar gewoond en gewerkt tot aan zijn overlijden in 1981.

Tegenwoordig vindt er in het gebouw een groot aantal activiteiten plaats, die met het werk van Martinus verbonden zijn.
Lees in het volgende over de hoofdtaken van het Instituut.