Stjernesymbol i menu


Het tijdschrift Kosmos
 

 
Het tijdschrift Kosmos
Abonnement

Lees de informatie over de Kosmos in het Nederlands van het Stichting Martinus Centrum

 

 

 

Martinus heeft de eerste Kosmos al in 1933

Een tijdschrift voor mensen met geestelijke belangstelling
Het tijdschrift Kosmos heeft als doel de mensen te informeren over de analyses van Martinus en om het inzicht in zijn wereldbeeld te vergroten. Het tijdschrift belicht hoe de invloed van de nieuwe humane wereldbeschaving in het leven van de mensen en in de ontwikkeling over de gehele aarde toeneemt.

In het blad worden artikelen gepubliceerd die Martinus zelf geschreven heeft of die gebaseerd zijn op zijn lezingen, en artikelen geschreven door andere belangstellenden voor zijn werk. De artikelen bieden de lezer een breed spectrum aan geesteswetenschappelijke onderwerpen, zoals de natuurwetenschappen in relatie tot geesteswetenschap, reïncarnatie, depressie en levenskracht, gezondheid en levensvreugde, de crises in het huwelijk, het geïntellectualiseerde christendom, lotswetenschap en de ontwikkeling van de nieuwe humane wereldbeschaving. Door deze onderwerpen te belichten probeert Kosmos voorbeelden te geven voor het in praktijk brengen van de nieuwe ethische levensvisie in het wereldbeeld van Martinus. De Kosmoslezer krijgt daardoor inspiratie om zijn leven en de wereld waarin hij leeft, in een breder perspectief te zien.

In de rubriek Vraag en Antwoord kunnen vragen gesteld worden over alles wat de kosmologie van Martinus betreft. Bovendien ontvangt de redactie graag artikelen van lezers.

De Nederlandse Kosmos wordt door de Stichting Martinus Centrum uitgegeven en verschijnt 4 maal per jaar.

Het tijdschrift Kosmos verschijnt in het Deens en Zweeds 10 keer per jaar, in het Duits en Engels 4 keer per jaar en in het Spaans en Esperanto 2 keer per jaar als e-tijdschrift.

Het doel van Kosmos
Martinus heeft onder meer de volgende voorbeelden gegeven van zijn wensen met betrekking tot het doel en de inhoud van Kosmos.

“Het doel is in de eerste plaats om de groei van mijn Zaak en nieuwe publicaties te bespreken, waardoor belangstellenden dit kunnen volgen en het blad mettertijd, samen met ander materiaal, de basis kan vormen voor de geschiedenis van de Zaak.

 In de tweede plaats is het doel te wijzen op de invloed van de nieuwe wereldimpuls op het leven van de aardemensen en de natuur, en hiervoor zijn ruime mogelijkheden. De gebieden die vooral besproken zullen worden zijn de sociale en humane vooruitgang, nieuwe natuurwetenschappelijke ontdekkingen, vorderingen op gebied van techniek en economie, kunst, godsdienst, literatuur en veel meer; alles zo veel mogelijk in zo´n vorm dat het verbonden wordt met het nieuwe kosmische wereldbeeld. In wezen zal het voldoende zijn om te wijzen op de ontkiemende positieve kanten, omdat alle negatieve kanten van het leven in overvloed beleefd worden of als nieuws gebracht worden door bijvoorbeeld krant, radio en oorlogsliteratuur, zodat enkel een verwijzing ernaar dikwijls het uitdiepen van deze kanten onnodig maakt.” (Brief aan NN 9 augustus 1952).

“(…) die laag van de bevolking die naar levenswijsheid hongert is veel dunner dan die welke naar amusement hongert. Er bestaat dus een veel groter publiek voor een blad dat amusement brengt dan voor een blad dat levenswijsheid brengt. Daarom zal het laatstgenoemde soort bladen duurder zijn dan het eerstgenoemde.” (Kosmos nr. 1, 1939)