Stjernesymbol i menu


Martinusovi simboli
 
S tehniko risanja simbolov so postali detajli duhovnega ali kozmičnega sveta fizično dostopni. Tako so na umeten način fizično vidni, kar nam omogoča razumevanje še nepoznanega obstoja.
(Večna podoba sveta 1, ods. B3.)
Martinus tegner symbol


 
Simbol št. 6, Živo bitje
Symbol 6. Det levende væsen 1

Za lažje razumevanje principov in zakonov, ki so karakteristični za življenje in celotno vesolje je Martinus narisal številne simbole. S temi simboli je želel približati pregled pomembnih elementov njegovih zbranih opisov večne podobe sveta.

V knjigah DET EVIGE VERDENSBILLEDE (Večna podoba sveta 1–4) je objavil 44 simbolov s pripadajočimi razlagami, ki so prvovrstno dopolnilo glavnemu delu LIVETS BOG (Knjiga življenja). Martinus je zapustil še precej drugih simbolov, katere bo izdal Martinusov Institut v naslednji knjigi Večna podoba sveta.

Simboli so sestavljeni iz risb figur, barv in linij in vsaka od teh simbolično prikazuje določena območja kozmičnih analiz. Na ta način je ustvaril fizične predstave duhovnih realnosti, katere bi bile drugače nedostopne našim fizičnim čutilom. Te vrste fizični prikaz nam poenostavi razumevanje duhovnih pojavov pri preučevanju načrtnega usmerjanja na sistematičen način, kot smo to vajeni upravljati s fizičnimi predmeti in dogajanji.

Simboli so primerljivi s kartami ali načrti. Ti nam simbolično prikazujejo odtis duhovnih in kozmičnih realnosti na enak način, kot nam poznani zemljevidi simbolično prikazujejo odtis geografskih realnosti.

Glej predstavitev nekaterih simbolov v slovenščini. Glej tudi predstavitev vseh simbolov v angleščini.

Pod vsakim simbolom je kratka razlaga. Toda za globlje razumevanje analiz Martinus vedno priporoča bralcu svoj lasten detajlni opis v knjigi Večna podoba sveta.

Simboli so dostopni tudi kot plakati za uporabo v študijskih skupinah itd. Naročite jih lahko v internetni knjižnici Martinusovega Instituta v treh formatih: B5 (18 x 25,8cm), A3 (29,7 x 42cm) in poster v velikosti(ca 55 x 65cm).