Stjernesymbol i menu


Uporaba simbolov
 

Martinusovi simboli

6
11
16
19
23
26

V običajnem razumevanju Martinusovi simboli niso slike in ne ilustracije. Ti so izraz za detajle duhovnega ali kozmičnega sveta, ki so na ta način dostopni fizičnemu razumevanju. Poleg tega so simboli povezani z razlago le-teh, kar jim daje poseben pomen. Da se ugodi temu posebnemu odnosu, je Martinus Institut za uporabo simbolov postavil naslednje smernice.

Vsi simboli so zajeti v avtorske pravice – copyright. Namen tega je zaščititi njihovo obliko, vsebino in pravilnost odtenkov barv, tako da vedno predstavljajo natančne kopije originalnih simbolov.

Simbole lahko poljubno »uporabljamo« v določenem obsegu in te je dovoljeno prikazovati s privoljenjem Instituta, če sledimo sledečim navodilom:

 1. Takoj pod simbolom mora biti navedeno:
  • © Martinus Institut 1981,
  • Registrirano XX,
  • www.martinus.dk

 2. Poleg tega mora biti skupno s simbolom navedeno:
  • naslov in številka simbola (soglasno z Det Evige Verdensbillede (Večna podoba sveta),
  • napotilo k strani v knjigi Det Evige Verdensbillede (Večna podoba sveta), kjer je razlaga simbola,
  • ali kratka razlaga simbola (Institut je na spletni strani podal kratek povzetek vseh 44 simbolov, ki jih lahko uporabljamo), ali daljšo izvirno razlago iz Det Evige Verdensbillede (Večna podoba sveta).

 3. Velikost simbola mora biti taka, da se vsi detajli vidijo razločno in da se ne prestopi umetniški izraz. To pomeni, da se morajo sorazmerja in črne obrobe simbola ohraniti. Ne sme se predstavljati izrezov simbola, temveč se morajo ti prikazovati v celoti, nikoli se ne sme pisati na simbol, risati ali kaj podobnega.

 4. Simboli so lahko prikazani v tekstih ali v slikovnem sklopu, ki dajejo spoštovanje temu, za kar so namenjeni: »...identičnost s kozmično ljubeznijo, osnovnimi principi, zamislimi, vzroki in čustveno metodiko«. (Livets Bog, 1. knjiga, poglavje 9)

 5. Simbole ne smemo uporabljati zasebno kot znak, logotip, za pritegovanje pozornosti kot sestavni del v drugih slikah, dekoracijo ali okraske v javnih prostorih ali v drugih publikacijah, na spodnjem robu spletne strani…
  • zato se simbole ne sme uporabljati na vizitkah, pisnem papirju, CD/DVD ploščah (ali drugih digitalnih predstavitvah), kot logotip na spletni strani, člankih, knjigah itn., na naslovnicah ali zadnjih straneh knjig, CD/DVD ovitkih, zvočnih knjigah, e-knjigah in na drugih predmetih.

Če želiš prikazati večje število simbolov, je potreben pisni dogovor z Martinus Institutom. Simboli morajo biti vključeni kot del informiranja, ki ima samostojen namen ali izraz samostojne ideje. Prikaz simbola ne sme pomeniti glavnega namena tega, kar se objavi.

Za več informacij glej pojasnila Martinus Instituta o avtorskih pravicah Martinusovih del v prilogi informacije o avtorskih pravicah (angleška izdaja).

Povezava do simbolov na www.martinus.dk.
Praktično usmerjanje
Če želiš pokazati enega ali več simbolov na spletni strani, si dobrodošel na neposredni povezavi do izbranih simbolov na www.martinus.dk. S tem si zagotoviš, da dobi simbol skozi povezavo pravilno obliko in temu pripadajočo razlago simbola. Glej praktično usmerjanje.

Če si negotov o uporabi simbolov, si vedno dobrodošel z vprašanji na Martinus Institut info@martinus.dk. Tehnična vprašanja lahko usmeriš na webmaster@martinus.dk.