Stjernesymbol i menu


Pregled simbolov
 
Simboli prikazujejo fizični izraz ali prepoznavne znake nevidnih kozmičnih principov in vesoljnih zakonov.
(Večna podoba sveta 1, pog B2)

Po vrstnem redu je prikazan pregled nekaterih Martinusovih simbolov, ki so predstavljeni v delu DET EVIGE VERDENSBILLEDE (Večna podoba sveta 1–4).

Pri kliku na posamezni simbol dobite večjo sliko skupaj s kratkim opisom simbola. Te razlage so izoblikovali v Martinusovem Institutu in so v zelo skrajšani in zgoščeni obliki obširnih Martinusovih tekstov, zato priporočamo preučevanje njegovih razlag, ki so v knjigah.

Potrebno je poudariti, da simboli vsebujejo veliko novih neznanih realnosti, zato stare predstave in novi pojmi lahko povzročajo težave pri razumevanju le teh. Ker knjige še niso prevedene v slovenski jezik, mora raziskovalec poiskati izčrpen opis v drugem jeziku ( www.martinus.dk )

Opomnimo naj še, da so simboli vključeni v copyright. Prosimo tudi, da spoštujete določena navodila za uporabo simbolov.

 symbol 6 Det levende væsen 1
Simbol 6
Živo bitje 1symbol 11 Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner
Simbol 11
Vecna podoba sveta – živo bitje 2
vecno Božanstvo in vecni Božji sinovi
symbol 16 Evighedslegemet
Simbol 16
Vecno telo
symbol 19 Gennem indvielsens mørke
Simbol 19
Skozi temo (Pekel ali božji somrak)
symbol 23 Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
Simbol 23
Dokoncno razviti clovek po Božji podobi
njemu podoben
symbol 26 Det kommende fuldkomne menneskerige
Simbol 26
Prihodnje dovršeno cloveško kraljestvo