Stjernesymbol i menu


Martinusova Kozmologija

Martinus je ustvaril vrsto simbolov, kjer je z barvami in geometričnimi liki ilustriral večne, duhovne zakone in principe življenja. Simbol zgoraj je Martinusov glavni simbol večne podobe sveta (št. 11). Opis in razlago najdete v temi SIMBOLI.

 

Kjer se nevednost odstrani, preneha obstajati zlo«.
Livets Bog (Knjiga življenja)1,
odst. 1

 

Kratka video-predstavitev Martinusa in njegovega dela (9 minut v angleščini).

»Kdo sem?« »Kaj je smisel trpljenja in smrti?« »Kakšen pomen ima ljubezen?«

Oglejte si več videoposnetkov v angleščini.

Večna podoba sveta

Martinus (1890 – 1981) je v svojem obsežnem delu Tretji testament opisal logično in vseobsežno podobo sveta, v kateri prikazuje, da so vsa živa bitja del živega vesolja in se neprestano razvijajo v vse višje oblike življenja. Velike spremembe in krize današnjega časa so izraz propadanja svetovne kulture in rojstvo nove humane skupnosti sveta.

Duhovna znanost

Martinus s svojimi analizami prikazuje, kako se razvijajo zavest, psiha in morala skozi reinkarnacijo in karmo po logičnih zakonih narave, ki privede vse izkušnje - prijetne kot neprijetne - sčasoma v korist posameznika. Vsa Martinusova dela predstavljajo kozmologijo ali duhovno znanost, ki daje bralcu optimističen pogled na življenje in navdih za toleranco in ljubezen do bližnjega.

Tretji testament

Jedro Martinusovih del je Livets Bog (Knjiga življenja) v sedmih delih ter Večna podoba sveta v štirih delih, ki vsebuje 44 simbolov z razlagami. Sem spada še vrsta drugih knjig in številni članki.

The Book Of life by Martinus
Preučevanje kozmologije

Martinusove analize so dostopne vsem brez kakršnega koli članstva. Martinus Institut je odgovoren za prevajanje, izdajanje in seznanjanje zainteresiranih o Martinusovih delih.