Stjernesymbol i menu


Literatura
 

 

 

 

Zbrana dela lahko berete v nekaterih drugih jezikih tudi na internetu.

Tretji Testament

Zbrana dela pisatelja Martinusa imajo v izvirnem jeziku,– danščini naziv Det Tredje Testamente. Osrednje delo Livets Bog (Knjiga življenja) se sestoji iz sedmih delov. Kot dodatek k tem je Martinus napisal Det Evige Verdensbillede (Večna podoba sveta) 1 - 4, v katerih je 44 barvnih simbolov z natančnim opisom. Ta dela so jedro njegovega opisa duhovno-znanstvene podobe sveta. Poleg teh knjig je napisal še: Logika, Shranitev, Intelektualizirano krščanstvo in 28 manjših knjig ter veliko število člankov.

Knjige izdajajo na Danskem v Martinusovem Institutu. Vse knjige so pisane v danščini, večina je prevedenih v švedščino, za tem sledi nemščina, angleščina, esperanto in še devetnajst drugih jezikov. Nekaj manjših knjig v slovenščini je v pripravi za tiskanje (glej seznam).

Glej pregled seznama knjig v angleščiniin drugih jezikih. V net-knjžnici Martinus Instituta lahko kupite knjige v danščini in v vrsti drugih jezikov.

 

 

Literarni pregled

Tretji Testament 

Livets Bog, del 1-7 (Knjiga življenja) *)
Det Evige Verdensbillede, del 1-4 (Večna podoba sveta)
Logik (Logika)
Bisættelse (Shranitev)
Artikelsamling 1 (Zbirka člankov)
Den Intellektualiserede Kristendom (Intelektualizirano krščanstvo)

Manjše knjige

  1. Menneskehedens skæbne (Usoda človeštva) 
      (v pripravi)
  2. Påske (Velika noč)
      (v pripravi)
  3. Hvad er sandhed? (Kaj je resnica?) 
      (v pripravi)
  4. Omkring min missions fødsel (O rojstvu mojega poslanstva) 
      (v pripravi)
  5. Den ideelle føde (Idealna prehrana) 
     (v pripravi)
  6. Blade af Guds billedbog (Listi iz Božje slikanice)
  7. Den længst levende afgud (Najdlje živeči idol) 
  8. Menneskeheden og verdensbilledet (Človeštvo in podoba sveta) 
  9. Mellem to verdensepoker (Med dvema obdobjema sveta) 
10. Kosmisk bevidsthed (Kozmična zavest)
11. Bønnens mysterium (Skrivnost molitve)
12. Vejen til indvielse (Pot do razsvetljenstva)
13. Juleevangeliet (Božični evangelij)
14. Bevidsthedens skabelse (Ustvarjanje zavesti)
15. Ud af mørket (Pot iz teme)
16. Reinkarnationsprincippet (Princip reinkarnacije)
17. Verdensreligion og verdenspolitik (Religije sveta in znanost)
18. Livets skæbnespil (Usoda življenja)
19. Kosmiske glimt (Kozmični utrinki)
20. Meditation (Meditacija)
21. Hinsides dødsfrygten (Strah pred smrtjo)
22. Livets vej (Pot življenja)
23. De levende væseners udødelighed (Nesmrtnost živih bitij)
24. Kulturens skabelse (Ustvarjanje kulture)
25. Vejen til paradis/Gennem dødens port (Pot v raj / Skozi portal smrti)
      (v pripravi)
26. Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed (Demonska in Kristusova zavest)
27. Verdensfredens skabelse (Ustvarjanje svetovnega miru)
28. To slags kærlighed (Dve vrsti ljubezn)
Kosmiske lektioner (Kozmične lekcije)

______

*) Po želji pisatelja se v vseh prevodih uporablja originalni danski naslov Livets Bog = (Knjiga življenja) – Bog pomeni v danščini knjiga.