Stjernesymbol i menu


Livets Bog (Knjiga življenja)
 
Ker omenjeno delo [Livets Bog] vsebuje osnovno znanost o življenju in s tem tudi dejstva za vse poučevanje o vzrokih harmonije in disharmonije življenja živega bitja tako v družbi kot med narodi in kulturi ali napredku človečkih skupnosti, vrhunca in propada, njihova miselnost ali analize ne more biti nič drugega kot temelj za ustvarjanje absolutnega »trajnega miru« med ljudmi, deželami in državami vsepovsod na Zemlji.
(Zbirka člankov 1, člen 14.2)

Osrednje delo Livets Bog (Knjiga življenja) se sestoji iz 7 delov. Kot dodatek k tem je Martinus napisal Det Eviga Verdensbillede (Večna podoba sveta) 1 - 4, v katerih je 44 barvnih simbolov z natančnim opisom. Ta dela so jedro njegovega opisa duhovno znanstvene podobe sveta. Narava je knjiga življenja, katere jezik se človek uči razumeti. To se med drugim dogaja tudi skozi znanstvene izkušnje. Brez poznavanja fizikalnih zakonov narave ne bi mogli ljudje uporabljati naravnih sil in ne bi mogli ustvariti modernih tehnologij. Z doseganjem znanja o duhovnih zakonih narave se bomo postopno naučili razumeti sebe in druge ter najti pomen, logiko in ljubezen do obstoja.

Livets Bog je osnova znanosti o življenju. Razloži nam principe, ki omogočajo doživljanje našega življenja. Prikaže nam tudi, na kakšen način je naš obstoj povezan s celoto narave in kako s svojim današnjim načinom razmišljanja in delovanja ustvarjamo našo prihodnost, našo usodo. Vsi smo namreč na razvojni poti, da bomo postali »pravi«, dokončno razviti ljudje. Naraščajoči humani odnos do življenja in demokracija izpodkopavata diktaturo in princip »pravica močnejšega« . Današnja mračna dogajanja v svetu so porodne bolečine prihodnje svetlejše kulture sveta, ki nas vodijo v temeljito spremembo obstoja.

 

Prvi del
Prvi del je uvod v delo in istočasno zelo dobro opisano uvajanje v Martinusovo kozmologijo. Vsebuje Predgovor v Livets Bog in opiše niz osnovnih elementov knjige Večna podoba sveta.

Iz vsebine:
Predgovor – situacija v svetu – božanski ustvarjalni princip – novi impulz sveta - ustvarjanje mednarodnega kraljestva sveta – dovzetnost zemeljskega človeštva za novi impulz sveta – osnovne energije vesolja in nivoji obstoja – razvoj od živali do človeka - Osem simbolov s pojasnili.

 

Drugi del
Drugi del opisuje Kozmično kemijo, s čimer Martinus razširja znanje o kemičnih zakonih in reakcijah materialnih snovi in obsega vedenja o reakcijah »nad-fizičnih« snovi, to se pravi materialnih in energijskih oblik, ki se nahajajo za poznanim fizičnim svetom.

Iz vsebine:
Zakon o reakcijah snovi – kozmična kemija je »znanost o usodi« - večni izvor moči jaza – jastvo, smrt in fizično telo – podzavest, elementi usode, jedra talentov, nadzavest,– spanje in njegova narava – simbol: kombinacija osnovnih energij – miselno vzdušje – princip trojstva kot najvišja analiza kozmične zavesti – poželenje je osnova za zavestno življenje – pra-želja in matična energija- poučevanje kozmičnega jezika – ključ do skrivnosti življenja

 

Tretji del
Nadaljuje z opisom kozmične kemije, kjer je glavna snov: Simbol spiralnega krožnega principa – simbol razkritje skrivnosti življenja –pregled 63 osnovnih duhovnih substanc življenja.

Iz vsebine:
Narava je živo bitje – kaj pomeni izraz »po Božji podobi« – življenje je ritmično gibanje med dvema poloma – kako nastanejo talenti in nadarjenosti – ponovno rojstvo in reinkarnacija – trdna točka in gibanja – odpuščanje grehov – trpljenje je nedokončano stanje ustvarjalnega procesa – kaj izraža številčni sistem?

 

Četrti del
Nadaljnja dela 4 – 7 imajo podnaslov Večno življenje Analize zajemajo od menjavanja zunanje kozmično tehnične strukture do doživljanja življenja živega bitja v vsemogočih oblikah.

Iz vsebine:
Perspektive zaznavanja živega bitja – minljive in večne analize – vsa živa bitja so ena družina – kdo je naš najbližji – ljubezen do bližnjega in seksualnost – princip odreševanja sveta - simbolika v pripovedi o Adamu in Evi - zakonska zveza, zaljubljenost, hudodelstvo, maščevalnost in kazen - sedanjost in večnost – čas, prostor, velikost, razdalja – preoblikovanje rastline v žival – Stara zaveza in Sveto pismo – propad nacionalizma – pravi in napačen poslovni princip – komunizem in demokracija – politika in religija – simbol življenje in smrt.

 

Peti del
Glavna tema petega dela je Najvišja gorečnost z osredotočenjem na Martinusovo osrednjo analizo o principu preoblikovanja seksualnega pola.

Iz vsebine:
Moška in ženska bitja – deljen in enoten spol - zakaj religije ne morejo in ne znajo spreobrniti človeštva – pomen pojmov: »Božja podoba« in »Kristusov povratek« - žival postane človek – zakon in ljubezen do bližnjega – srečna in nesrečna zakonska območja- različni tipi ljudi: od A do K - »veliko rojstvo« - seksualno področje je alfa in omega kozmične krožne poti.

 

Šesti del
Glavna tema šestega dela je Božje kraljestvo ali avantura življenja z osredotočenjem na pot iz teme in začetnim spoznavanjem višjega nivoja zavesti. Ta razvoj označuje Martinus kot »največjo avanturo življenja«.

Iz vsebine:
Reinkarnacijski princip – logika, zakon ustvarjanja – Kozmična zavest je enako kot »sveti duh« - molitev in meditacija – mikro, vmesni in makrokozmos – vesolje je živo bitje – detajli narave so »črke«, »besede« in »stavki« v »nadzemeljskem jeziku« - najgloblji vzrok vseh bolezni - »vse je zelo dobro« – intuitivnost in kozmični utrinki – Zakaj ljudje ne delajo dobro, kot si želijo, ampak slabo, česar nočejo. Moč ljubezni je večja kot moč atomske bombe – svobodna volja bitij –misel je življenjska moč – kaj je elektrika – notranji vzrok gibanja – vesolje je organizem in zavest Boga.

 

Sedmi del
Glavna tema je »kozmična morala sveta« z osredotočenostjo načina ljubezni do bližnjega, ki bo osnova prihodnje oblike življenja človeškega kraljestva.

Iz vsebine:
– kaj je osnova za sposobnost odpuščanja – netolerantnost drži človeštvo v permanentnem vojnem stanju – ko oblast in ne pravica narekuje obstoj – kako se človek osvobodi mračne usode – osnova za kozmično moralo sveta - ustvarjanje resničnega miru je cilj razvoja - ljubezen je čut enotnosti ali pripadnosti, ki jo imajo bitja do vseh drugih bitij – izkušnje trpljenja bodo vodile človeštvo iz strahu pogubljenja. – razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo do bližnjega – največja zahteva življenja do današnjega človeka - rojstvo nove kulture sveta se je začelo – zaključek: zedinjenost božjega sina s svojim Očetom.
.