Stjernesymbol i menu


Det frivilliga arbetet
 Vi måste arbeta som uret. Det må vara små hjul och stora hjul, men de är lika viktiga allesammans. Fattas det bara ett litet hjul, kan uret inte gå. ... Allting arbetar fullkomligt tillsammans när det är sunt.
(Martinus vid rådsmöte 23.04.1974)

Intresset för Martinus kosmologi är det bärande

Martinus Institut är en idealistisk arbetsplats där uppgifterna löses i ett teamwork mellan några få anställda medarbetare och ett stort antal frivilliga, oavlönade medarbetare. Både som anställd och som frivillig har vi den gemensamma grundvalen att vi, utöver vår yrkesmässiga bakgrund, alla har ett stort intresse av Martinus kosmologi.

Samarbete i en kärleksfull miljö

Vi är inspirerade av Martinus tankar om den nya humana världskulturen och vill gärna skapa ett samarbete präglat av den ljusa och kärleksfulla atmosfär som utgör det bärande elementet i denna kultur.

Är du intresserad av att arbeta som frivillig?

Vi är tacksamma för den stora insats som görs, och välkomnar om det är fler som har lust att vara med i det frivilliga arbetet. Du kan låta dig inspireras av uppgiftsbeskrivningarna vi ger här på sidorna. Du kan också läsa om uppgifterna på Martinus Center, Klint, dit det också kommer ett stort antal frivilliga.

Om vår arbetsform kan vi berätta att en del frivilliga kommer en eller flera gånger i veckan, andra arbetar största delen av tiden hemma med uppgifterna och andra återigen kommer någon gång emellanåt när deras tid tillåter det. Vi fungerar som ett samarbetande nätverk som har sina två knutpunkter på institutet på Frederiksberg och på Martinus Center, Klint. Därifrån går en mängd grenar ut till de grupper, utskott och enskilda personer som var och en bidrar till arbetet på sitt område.

Har du lust att vara med är du mycket välkommen att bidra med din arbetskraft under kortare eller längre tid. Kontakta institutet, e-post: info@martinus.dk eller telefon: 0045 38 34 62 80. Beträffande frivilligt arbete i Centret i Klint kan du också kontakta Charlotte Anderson eller Eigil Kristensen.

Via länk ovan kan du se en presentation av de anställda medarbetarna och institutets styrelser. Du kan också se en översikt över de arbetsutskott och arbetsgrupper som utgör ramen för det löpande samarbetet.