Stjernesymbol i menu


Vardagen på institutet
 

Vi ger här en liten översikt över några av de uppgifter som fyller vardagen på Martinus Institut. Du finner mer information på länkarna nedan. Se också en presentation av det frivilliga arbetet och våra anställda medarbetare

Receptionen

Receptionen är institutets serviceorgan och primära kontakt med omvärlden. Här svarar vi på hänvändelser från de intresserade, vi säljer alla Martinus böcker, CD-föredrag m.m. och expedierar beställningar från institutets webbshop. Vi tar emot prenumerationer på Kosmos och anmälningar till alla våra kurser inkl uthyrning av kursbostäder i Klint. Vi tar gärna emot förfrågningar via e-post info@martinus.dk och själva receptionen hålls öppen för besökare och telefonförfrågningar måndag─torsdag kl 13-16 och fredag kl 9-12.

 

Martinus förlag

Institutet har sitt eget förlag som ger ut Martinus böcker både på danska och en rad andra språk. Vi ingår också avtal med förläggare och bokförsäljare i andra länder. Till förlagsuppgiften hör också utgivningen av tidskriften Kosmos på fem språk. Läs mer om förlagsverksamheten.

Översättningar

Det pågår löpande översättningar av Martinus-texter till en lång rad språk. Mer än 25 frivilliga medarbetare är engagerade i detta viktiga arbete. Läs mer.

 

Bevarande och behandling av Tredje testamentet

Den särskilda uppgiften att säkra bevarandet av originalkällmaterialet ingår i ansvaret för Martinus verk. Samtidigt ska vi säkra att det förs en noggrann kontroll av texterna när de publiceras såväl på danska som på andra språk. Som led i detta överförs alla texterna till elektronisk form. För att säkra det nödvändiga skyddet för både texter och symboler omfattas de av samhällets regler om upphovsrätt och copyright. Läs mer.

Upplysning

Innehållet i Tredje testamentet ska göras synligt och tillgängligt för alla som söker efter denna form av kunskap. Institutet bidrar till upplysningsarbetet dels här via hemsidan, dels via broschyrer och informationsblad och ─ inte minst ─ via våra föredrag och vår kursverksamhet. Men alla som intresserar sig för de kosmiska analyserna bidrar i själva verket till detta upplysningsarbete. Läs mer.

 

Kurser och föredrag

En stor del av våra föredrag och vår kursverksamhet sker i Martinus Center, Klint, men det anordnas dessutom föredrag, seminarier, studiegrupper och kosmologikvällar på institutet på Frederiksberg. Se detaljerad information och program för undervisningen. Till undervisningen har vi totalt knutit omkring 40 föredragshållare och undervisare. Vi lägger stor vikt vid att institutets undervisning hela tiden sker utifrån Martinus eget verk. Arbetet med att planera och organisera undervisningen och utforma våra kursprogram utförs av undervisningsutskottet (Undervisningsudvalget). Institutets medarbetare står också för det praktiska arbetet med att organisera och hålla föredrag och kurser.

 

Historiskt arkiv

Vi arbetar löpande med att registrera och behandla det efterlämnade materialet efter Martinus. Detsamma gäller en mängd historiska upplysningar, händelseöversikter, foton och filmupptagningar osv, som alltsammans bidrar till att belysa hans liv och verk. Martinus betonade själv vikten av att man i framtiden ska kunna studera utvecklingen inom ”saken”, som han kallade den. Läs mer.

Mindestuer (minnesrum) och barndomshem

På institutet är Martinus lägenhet bevarad som mindestuer (minnesrum) och hans barndomshem ”Moskilvad” i Sindal är likaså bevarat som museum.

 

Organisation och administration

Institutets aktiviteter är organiserade i form av en stiftelse: Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Det dagliga arbetet utförs i ett samarbete mellan de fast anställda och de frivilliga medarbetarna. Samarbetet är organiserat i en rad utskott och arbetsgrupper. Till vår administration hör de nödvändiga uppgifterna kring bokföring, räkenskap, IT och underhåll av egendomar m.m.

Råds- och styrelsearbete

Rådet har det överordnade ansvaret för institutets uppgifter och utgör styrelsen för Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut som har ansvaret för de praktiska uppgifterna inom förlags- och kursverksamheten. Se uppgifterna och sammansättningen av styrelsen.

Aktuella ämnen

Vi får då och då principiella frågor och kommentarer från intresserade om institutets arbete. När arbetet medger det försöker vi att belysa sådana frågor här på hemsidan. Läs mer.