Rådet

Rådet har det overordnede ansvar for Instituttets opgaver og udgør bestyrelsen for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Rådets arbejde er frivilligt og ulønnet. Rådet kan kontaktes direkte på raadet@martinus.dk

Anders Pauli Bertelsen

Willem Johannes Kuijper

Willem (som i daglig tale kaldes for Willy) er født i Holland i 1944 og færdiggjorde sin økonomiske uddannelse i 1973 ved Erasmus Universitet, Rotterdam. Han har været bosat i Danmark siden 1975 og arbejdede bl.a. som taxachauffør frem til 1983. Willy blev udpeget som rådsmedlem af Martinus i 1980 og har siden 2001 været formand for rådet. Han blev ansat som medarbejder på Martinus Institut i 1983, var inspektør på Martinus Center, Klint fra 1983-1988 og har derefter arbejdet med Instituttets økonomi og administration. I 2009 er han gået på pension, men bidrager fortsat med sin mangeårige erfaring til det løbende arbejde.

Willy kan godt lide at fotografere og siger om sine interesser, at “havde jeg ikke arbejdet med Martinus analyserne, ville jeg sikkert være beskæftiget med udviklingshjælp”.

Jens Christian Hermansen

Jens Christian (født 1976) er ph.d. i sociologi og har i en årrække arbejdet med undervisning og forskning. Han har kendt til Martinus Kosmologi siden 1997 og er i dag ansvarlig for Martinus Instituts magasin Kosmos og en del af Instituttets daglige ledelse.

Jens Christian bor tæt på Martinus Center Klint på Solgården, som han er ved at renovere sammen med sin ægtefælle, Andrea. I sin fritid arbejder han frivilligt for Martinus’ sag og har i tidens løb både stået i opvasken og hjulpet til i haven og med håndværk. I dag arrangerer han konferencer og holder foredrag.

Jens Christian indtrådte i rådsarbejdet i 2018.

Kenneth Ibsen

Kenneth Ibsen

Kenneth (født 1974) er uddannet civilingeniør og i dag ansat i Miljøstyrelsen som IT-projektleder. Han har studeret Martinus Kosmologi, siden han som 16-årig mødte det første gang og har læst det meste litteratur på området. Kenneth er med i undervisningsgruppen og holder jævnligt foredrag i Klint og på Martinus Institut. Kenneth bor på Sydfyn sammen med sin kæreste Lise.

Kenneth indtrådte i rådet i 2019.

Micael Söderberg

Micael er født i 1964 og bor i Årsta i Stockholm sammen med sin sambo Björn. Han begyndte at studere Martinus’ analyser i midten af 1980’erne og har været aktiv i Martinus-sammenhænge i Stockholm og Varnhem siden 2008. Micael har været med i undervisningsgruppen siden 2018 og er en af medredaktørerne på det svenske “Kosmologipodden”.

Micael har en mastergrad i sociologi og har også studeret litteraturvidenskab. Han arbejder i dag med information og vejledning på en svensk myndighed. Micael indtrådte i rådsarbejdet maj 2020.

Ingvar

Ingvar Haubjerg Nielsen

Ingvar (født 1963) er uddannet biolog og har arbejdet med undervisning – primært i læreruddannelsen på Den Frie Lærerskole i Ollerup – siden 1990.

Det at lære noget – at tilegne sig ny viden, forståelse og indsigt – og derefter formidle det til andre mennesker på en interessant, inspirerende og varieret måde har altid haft hans store interesse. Såvel indenfor naturvidenskab som indenfor filosofi og åndsvidenskab, og gerne med sigte på folkelig livsoplysning, almen dannelse og åben og kritisk dialog og debat. For ham er det også en hjertesag, at alle mennesker frit kan udforske naturen, livet og ånden: Forskning er ikke kun et elitært, men også et folkeligt projekt og potentiale.

Ingvar har været levende optaget af Martinus’ åndsvidenskab i en længere årrække, og deltaget i det frivillige arbejde omkring denne sag, primært i forbindelse med undervisningsarbejdet, men også indenfor have- og køkkenarbejde.

Selvom undervisning og formidling fylder mest for ham, så har han også mangeårig interesse for og erfaring med foreningsarbejde, bestyrelsesarbejde og med organisationers udvikling og trivsel.

Ingvar indtrådte i rådet i juni 2022.

Ingvar

Anne Pullar (suppleant pr. 1. okt.)

Tekst kommer senere.