Ansatte medarbejdere

Anders Pauli Bertelsen

Anders Paulli Bertelsen

Mobil: 30 35 62 80 | Mail: anders@martinus.dk

Anders (født 1978) har ansvaret for booking af kurser og ferieophold på Martinus Center Klint og leder receptionen i Klint og på Martinus Institut. Anders blev ansat i 2014 og arbejder på Martinus Center Klint i sommerhalvåret og på Martinus Institut i vinterhalvåret.

Anders har tillige ansvaret for de frivillige medarbejdere tilknyttet receptionen i Klint. Anders har en handelsgymnasial uddannelse og er uddannet social- og sundhedshjælper. Han har studeret Martinus’ åndsvidenskab siden 1995.

Eigil Kristensen

Eigil Kristensen

Mobil: 20 21 27 68 | Mail: eigil@martinus.dk

Eigil (født 1955) blev ansat som inspektør på Martinus Center Klint i 2003 og har ansvaret for den løbende drift af centret. Arbejdet består bl.a. i at vejlede de frivillige medarbejdere, fordele arbejdsopgaver og sørge for et godt arbejdsmiljø. Eigil har især ansvar for renovering og vedligehold af bygninger og lokaler, haveanlæg, rengøring og kontakten til håndværkere samt for kursusafholdelse og arbejdsuger. I 2019 trådte han ind i den daglige ledelse for Martinus Institut, Martinus Center Klint og Moskildvad.

Eigil har været foredragsholder og underviser siden 1990 og var tidligere medlem af rådet for Martinus Institut. Han er med i Undervisningsudvalget og deltager i en række af de tilknyttede grupper. Eigil har tidligere arbejdet som driftsmedarbejder i et københavnsk medborgerhus og tidligere som smed og VVS-montør.

Jens Christian Hermansen

Jens Christian Hermansen

Mobil: 50 56 89 44 | Mail: jenschristian@martinus.dk

Jens Christian (født 1976) har ansvaret for Martinus Instituts magasin Kosmos, der udkommer på en række sprog. I 2019 blev han kommunikationsansvarlig og trådte samtidigt ind i den daglige ledelse for Martinus Institut, Martinus Center Klint og Moskildvad.

Jens Christian er uddannet sociolog og har i en årrække arbejdet med undervisning og forskning. Han har kendt til Martinus Kosmologi siden 1997 og er i dag også involveret i undervisning og konferenceafholdelse. Han er desuden medlem af rådet for Martinus Institut.

Jonas Dalmose

Jonas Dalmose

Mobil: 26 23 81 61 | Mail: jonas@martinus.dk

Jonas Dalmose (født 1980) har ansvaret for IT, teknik og live-streaming ved Martinus Institut og Martinus Center Klint.

Jonas er uddannet indenfor foto, grafisk design, esperanto, musik, undervisning og IT-support. Han er kommet på Martinus Center Klint fra barnsben og begyndte selv aktivt at studere Martinus Kosmologi som teenager.

Per Jan Neergaard

Per Jan Neergaard

Mobil: 31 12 30 12 | Mail: perjan@martinus.dk

Per Jan (født 1955) er direktør i Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Desuden en del af den daglige ledelse på Martinus Institut, Martinus Center Klint og Moskildvad.

Per Jan har ansvaret for Instituttets forlag og dermed udgivelsen af Martinus’ værk på dansk og på andre sprog. Han har siden 1988 haft egen praksis som professionel astrolog og rådgiver.

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen

Direkte telefon: 89 80 81 63 | Mail: peter@martinus.dk

Peter (født 1952) har haft ansvaret for regnskabsfunktionen på Martinus Institut siden 2010. Herunder hører bl.a. driften af Martinus Institut og Martinus Center i Klint, Instituttets forlagsvirksomhed, Kosmos-abonnementer og kursusaktiviteter. Peter arbejder desuden med forskellige IT-opgaver.

Peter er uddannet merkonom i regnskabsvæsen og organisation og har bred erfaring fra økonomifunktioner i flere typer virksomheder. Han er desuden uddannet psykoterapeut og har i en årrække arbejdet med patienter med især stress, angst og depression fra egen klinik.

Tommas Johannsen

Tommas Johannsen

Mobil: 44 12 95 21 | Mail: tommas@martinus.dk

Tommas (født 1967) har ansvaret for og leder køkkenet på Restaurant Terrassen samt Café Klint på Martinus Center (siden 2020). Han sørger for indkøb af madvarer, laver madplaner, kontakter medarbejdere til køkkenet og caféen samt er ansvarlig for rengøring på Terrassen. Tommas vejleder og underviser i køkkenarbejdet efter behov.

Tommas har både en teknisk-gymnasial uddannelse bag sig og håndværksmæssig viden samt socialpædagogisk baggrund med mere end 10 års erfaring. Derudover har han igennem mange år arbejdet indenfor storkøkken- og restaurationsbranchen i både Danmark og udland.

Torben Hedegaard

Torben Hedegaard

Mobil: 20 66 13 66 | Mail: torben@martinus.dk

Torben Hedegaard (født 1962) har arbejdet på Martinus Institut siden 2000. Han forbereder Martinus’ tekster til udgivelse i magasinet Kosmos og nye bøger. Han er ansvarlig for Instituttets bevaringsafdeling, der opbevarer Martinus’ originale manuskripter, breve, fotos og andre efterladte materialer, der løbende registreres og digitaliseres med hjælp fra mange frivillige medarbejdere.

Torben er uddannet cand.polit. og har kendt Martinus’ analyser siden 1992. Han er tidligere varmemester og underviser og har arbejdet med Instituttets bogtrykkeri, forlag og bygningsdrift. Han er sproggruppens repræsentant i Forlagsudvalget.