Stjernesymbol i menu


En ny världsbild
 

12 punkter om mänsklighetens och världssamfundets utveckling


I första bandet av Martinus huvudverk Livets Bog, kap 4, beskriver han ett internationellt världsrike under skapande. Han anger här 12 punkter som den jordmänskliga utvecklingsenergin kommer att koncentrera sig på, på vägen fram mot skapandet av det framtida världssamfundet.

 1. Osjälviskhetens seger över själviskheten. (Gemenskapsintressets seger över privatintresset.)
 2. Skapandet av en internationell demokratisk världsstyrelse.
 3. Alla länders avrustning - till förmån för upprättandet av en internationell, opartisk världspolis.
 4. Upprättandet av ett internationellt, öppet – inte hemligt – högsta lag- och rättsväsen, som sammansatt av vetenskapens yppersta representanter på såväl andliga som materiella områden, vilka kan vara kvalificerade att skilja mellan "abnorma handlingar" och "förbrytelser" och som känner utvecklingens gång och tillvarons gång tillvarons eviga lagar och därmed utgör en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla.
 5. Avskaffandet av privat äganderätt till värdena - till förmån för världsstatens övertagande av dessa värden.
 6. Avskaffandet av pengar - till förmån för införandet av individens personligen presterade arbete som enda betalningsvärde samt kvittot härför som enda betalningsmedel för samma individ.
 7. Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond, grundad på avdrag från arbetskvittona.
 8. Utnyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella arbetstiden - till förmån för studiedagar och andlig forskning.
 9. Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser.
 10. Avskaffandet av tortyr, prygel- och dödsstraff - till förmån för välbetänkta internerings- och uppfostringsåtgärder.
 11. Utveckling av vegetariska näringsmedel, god hygien och kroppsvård, sunda och ljusa bostadsförhållanden.
 12. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande väsen, till människor och djur, till växter och mineraler.

(Livets Bog 1, kap 4, st 118)