Stjernesymbol i menu


En ny världsbild
 

Livets eviga natur

Slutar livet verkligen med den fysiska döden? Finns det en djupare mening med våra liv här på jorden? Människor har i alla tider ställt dessa existentiella frågor. Men nu kan vi i kraft av den andliga vetenskapen börja finna heltäckande och logiskt underbyggda svar. Enbart frågan antyder att vi djupast sett vet mer om oss själva, än vi är klara över. Och precis så är det, säger Martinus: Vi förstår mycket mer av livet än vi själva tror, och vi har i själva verket en medfödd föreställning om att livet har en evig dimension.

Men hur kan tanken om evigt liv kombineras med det vi direkt upplever överallt i naturen, där allting är underkastat början, förändring och slut? Detta samband beskriver Martinus i sin världsbild så logiskt och enkelt, att vi kan förhålla oss till den med vårt intellekt. Livsupplevelsen kan endast bibehållas genom förändring och förnyelse – annars skulle den degenerera.

Därmed är vi på spåret av ett mönster i tillvaron som vi alla i själva verket är förtrogna med. Vi vet nämligen att all upplevelse består i att skilja mellan kontraster och att känna och uppleva skillnaden i välkända kretslopp. Vi känner till det från dag och natt, vinter och sommar, ungdom och ålderdom, behag och obehag, hunger och mättnad osv. Via dessa kontraster mellan de ”ljusa” och ”mörka” tillstånden får vi hela tiden en förnyelse av vår livsupplevelse.

Pusselbiten som saknas: reinkarnation

Med hjälp av den andliga vetenskapen förklaras detta mönster för oss. Vi förstår att när den fysiska kroppen åldras och dör, så är det inte fråga om en absolut död. Vi förstår att vi i stället går över till ett andligt tillvaroplan, och där lever vi vidare i högönsklig välmåga till dess att vi åter är mogna för att födas i en ny fysisk kropp.

Den andliga vetenskapen ger oss alltså en viktig "logisk pusselbit" till vår livsförståelse. Våra medfödda förmågor och talanger är något vi har med oss från tidigare liv. Det är förklaringen till att barn kan födas med helt andra egenskaper än föräldrarnas – från så kallade "underbarn" till barn med fysiska och psykiska handikapp. På samma sätt kommer de erfarenheter vi får i detta liv, att ingå i det bagage vi har med oss när vi föds igen i kommande liv.

Från djur till riktiga människor

Men upplevelsen av ljus- och mörkerkontraster upphör inte här. Vi finner den också i livets stora kretslopp – det Martinus betecknar som livets kosmiska "spiralkretslopp". Just nu lever vi människor alltjämt i "djurriket", men vet också att vi har lagt avstånd till de primitiva apliknande stadier som vi människor befann oss på en gång. Och vi ser att våra mänskliga egenskaper växer i oss.

Som Martinus påpekar, så finns det ingen anledning att tro att utvecklingen stannar på det stadium vi har nu. Genom tillvarons starka påverkan och våra lidandeserfarenheter blir vi gradvis mer och mer människa och djur i allt mindre grad. Våra humana förmågor och vår medkänsla med andra levande väsen utvecklas. Och detta är just meningen med vårt liv här på jorden.

Om vi tar på oss de stora "glasögonen", kan vi redan nu överblicka ett enormt långt utvecklingsförlopp. Det banar sig vägen fram genom mineralriket, växtriket, de egentliga djurstadierna, jordmänniskostadier med djuriskt medvetande – och så ända fram till det "riktiga människoriket", där invånarna kommer att ha en allomfattande kärleksförmåga och en fullkomlig, logisk och intellektuell tankeförmåga. Genom studiet av Martinus världsbild kan vi således möta inte bara dåtid, utan också vår egen framtid.

Livets mening

Martinus enkla svar när han blev tillfrågad om meningen med livet, var – att meningen med livet är att uppleva livet. Frågan kvarstår då: Ja, men vem är det som upplever? När själva livsupplevelsen består av en ständig ström av skiftande upplevelser, så måste det existera något evigt och oföränderligt som är i stånd att registrera och reagera på dessa upplevelser. Det gör det ju också, förklarar Martinus. Det är vårt eviga odödliga "jag". Studiet av Martinus djupgående analyser kring dessa existentiella spörsmål är inspirerande för alla som vill försöka förstå tillvarons mysterium – och evigheten.