Stjernesymbol i menu


En ny världsbild
 

Personliga träningsområden

I ett inlägg i Kosmos nr 3 från 1933 anvisar Martinus några områden där vi alla med stort utbyte kan träna oss i utvecklandet av vår egen mentalitet genom att sätta in vår viljekraft på det: 
 

  • Utplåna begreppet "fiender" ur ditt medvetande.

  • Tag aldrig till genmäle inför vrede, förtal eller andra former av obehag, som är riktat mot dig.

  • Säg själv aldrig något ont om någon eller något.

  • Var absolut sann och ärlig i livets alla förhållanden.

  • Var absolut opåverkbar av smicker, beröm eller klander.

  • Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa.

  • Låt aldrig din tanke avvika från att sysselsätta sig med på vilket sätt du absolut bäst kan tjäna dina medväsen, då utför du den allra högsta formen av yoga eller den fullkomligaste träningen av den del av utvecklingen, som har ställts inom din viljas räckvidd, och som i förbindelse med den övriga delen av livets egen bearbetning av din natur slutligen skall föra dig till den moraliska genialiteten eller omskapa dig till att utgöra det fullkomliga väsendet eller en "gudamänniska".

(Kosmos nr 3/1933)