Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om klärvoajans


Fråga
Om man är klärvoajant kan man då alltid lita på att det man ser och på andlig väg får veta, är riktigt när man bara söker det för att vägleda och hjälpa en människa som har bett om hjälp?

Svar
Att man på en rent osjälvisk grund söker andlig upplysning ger naturligtvis en starkare andlig medvind eller ett bättre beskydd än i sådana fall då upplysningarna sökes på grund av själviska syften, men det förändrar inte själva den klärvoajanta synen varken till det bättre eller sämre lika litet som den fysiska förnimmelsen, synen och hörseln etc, blir bättre eller sämre ifråga om moraliska eller omoraliska syften. Klärvoajans är nämligen inte ett resultat av moralisk utveckling såsom fallet t.ex. är med kosmiskt medvetande eller invigning. Den förekommer därför i viss utsträckning hos vilda djur och i någon mån hos naturmänniskor.

Om ens klärvoajanta syn är så ringa att man själv är i tvivel om dess kapacitet gör man klokt i att fortast möjligt ignorera den, då man annars lätt kan råka ut för farliga psykiska illusioner, som kan skapa motsvarande störningar i ens psyke eller mentalitet.

Första gången införd i Kontaktbrev 1950/6, s. 13

© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.