Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om ett namn för ”Martinus-rörelsen”


Fråga
Varför har "Martinus-rörelsen" inte ett passande namn med vilket den kan kännetecknas liksom de andra andliga rörelserna såsom Teosofi, Antroposofi, Indre Mission, Jehovas Vittnen etc?

Svar
Då det inte under någon som helst form kring mitt andliga arbete existerar och heller aldrig någonsin kommer att existera förenings-, sekt- eller religionsbildning med uppställda lagar och föreskrifter, med sakrament och dopshandlingar etc, kommer det således här inte att vara någon som helst "rörelse" att ge namn.

Att mitt andliga arbete får fler och fler intresserade studiedeltagare och läsare betyder dock inte att dessa därvid är att beteckna som ett organiserat, religiöst samfund. Att man studerar eller läser mina verk betyder inte att man därvid bildar menighet, sekt eller kyrka, lika lite som när man läser andra författares vetenskapliga verk. Då hela mitt andliga arbete endast går ut på att vara en undervisning eller en manifestation av kunskaper i form av världsbildens analyser och därigenom uppenbara betingelserna för nästakärleken eller den humana livsföring eller sätt att vara som gör människan identisk med världsfreden, kan mitt arbete således med sin intellektuella struktur aldrig någonsin bli en religion baserad på tro. Det kan däremot uteslutande bli en skola, en läroanstalt, en institution för vägledning och utbildning i livsvetenskap, varvid den utvecklade studeranden kan vara i kontakt med sin gudomliga omskapelse från djur till "människan i Guds avbild".

Detta mitt arbete är således för absolut alla sanningssökare, helt oberoende av vilken religion, nation eller ras de än tillhör. Mina analyser är liksom vilken som helst annan vetenskap absolut neutral och opartisk.

Då mitt andliga arbete således är en manifestation av och en vägledning i världsbildens eviga analyser, kan det rätt och slätt bara betecknas som kosmisk vetenskap, som återigen är detsamma som "andlig vetenskap", liksom de studerande av denna andliga vetenskap bara är att beteckna som "andliga forskare". Att uttrycka mitt andliga arbete och dess intresserade forskare med någon annan beteckning kan bara vara uttryck för ett totalt missförstånd.

Första gången införd i Kontaktbrev 1951/21, s. 50

© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.