Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
     Artikel:  
(1-2) 
 Kap:  
(1-15) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Kosmiskt medvetande   

 

 
Kosmiskt medvetande
1 KAPITLET
Kosmiskt medvetande och Guds skapelse av ljuset
För snart tvåtusen år sedan hördes änglarnas löfte om "frid på jorden". Frid på jorden är dock något som inte är så lätt att förverkliga. Den kan inte skapas mirakulöst på ett ögonblick utan kräver årtusenden, ja, miljoner av år för att bli den verkliga gudomliga välsignelse som den i den gudomliga världsordningen är avsedd att bli. Den verkliga "freden" är nämligen detsamma som "kosmiskt medvetande".
      Vad är då "kosmiskt medvetande"? – "Kosmiskt medvetande" är detsamma som resultatet av ett möte mellan och en sammansmältning av två krafter: en inom individen boende inre, emot den yttre naturen och omgivningen riktad, dragande kraft och en från denna natur tillbakaverkande, individen överskyggande kraft. I Bibeln betecknas dessa inom individen och naturen boende ömsesidigt tilldragande krafter som Försynens eller Guds befallning: "Varde ljus". Detta ljus var sålunda skapelsens allra första akt och kan därför inte ha varit solen, månen, stjärnorna eller andra former av ljus, eftersom Bibeln anger dessa företeelser som resultatet av skapelsens tredje dag. Det måste därför vara uttryck för något helt annat än det vi eljest är vana att uppfatta under detta begrepp. Då det var det allra första som blev skapat eller utlöst, existerade det således före allt annat. Det "lyste" redan vid en tidpunkt då det varken fanns klot, planeter, människor, djur eller växter. Men då det således var före allt annat, kan det endast ha varit det som alltid föregår det levande väsendets manifestation och upplevelse, nämligen längtan, begäret och viljan. Utan dessa faktorer skulle ju varje form av skapelse kosmiskt sett vara en omöjlighet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.