Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Her kan du læse og søge i ældre årgange af Kosmos, Breve og Kontaktbreve:

Kosmos

Det første nummer af Kosmos udkom i 1933, året efter at Livets Bog, bind 1, publiceredes første gang. Kosmos skulle være et kontaktorgan eller forbindelsesled til de mennesker, der allerede dengang var begyndt at interessere sig for Livets Bog og Martinus' arbejde. Artiklerne omhandlede "tidens aktuelle emner belyst fra det kosmiske plan eller ud fra de retningslinjer, i hvilke de vil komme til at udvikle sig i den ny verdenskultur". Kosmos udkom typisk en gang om måneden undtagen i årene 1955-67, hvor det blev udgivet som årsskrift. Martinus var ansvarshavende i alle årene indtil sin bortgang i 1981.

Breve og Kontaktbreve

I 1941 startede en serie publikationer med navnet "Breve". De udkom sideløbende med Kosmos, i starten to gange om måneden. Ideen var at have et organ for en mere direkte kontakt til Sagens interesserede. Særligt blandt de interesserede i provinsen var der et ønske om at få tilsendt referater af Martinus' foredrag i København. Publikationerne ændrede senere navn til "Kontaktbreve". Korrespondanceafdelingen, som denne del af Instituttets virke kaldtes, ophørte i 1968.
Se også