Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den jordiska vetenskapen är på väg att glida in på tanke- och själsliv. Kvalifikationer för att bli auktoritet på den andliga forskningens område  230. Den jordmänskliga vetenskapen börjar nu alltså glida in på andliga plan, vilket innebär att dess forskningsobjekt blir det så kallade "tanke- och själslivet". Men auktoritet inom denna forskning kan ett väsen ju endast bli i relation till det område av tankeklimat och själsliv som det självt har övervunnit och behärskar. En individ som ännu behärskas av lägre tendenser kan aldrig bli någon auktoritet för ett väsen som för länge sedan har övervunnit sådana tendenser. Så länge ett väsen är alkoholist, kan det ju inte vara expert inom en nykterhetsrörelse. Eftersom den zon som vetenskapen är på väg att glida in i är en kärlekszon, kan väsen som inte nått särskilt långt i att utveckla kärlek inte alls bli några framträdande auktoriteter inom denna zon, hur mycket fysiskt kunnande och vetande de än besitter. Naturligtvis får det fysiska vetandet inte föraktas. Tvärtom är det en utomordentligt stor och viktig faktor, utan vilken den andliga vetenskapen eller "kärleksvetenskapen" aldrig skulle kunna bära fullkomliga blommor eller frukter. Genom den fysiska vetenskapen leds ju mänskligheten fram till kärlekszonen. Och genom denna vetenskap har den kunnat utveckla förmågan att gå en högre medvetandeform till mötes.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.