Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 8 i nytt fönster    

 

SYMBOL NR 8
Livets väg. Kosmiska utvecklingsbanor
Utvecklingsstadier, livet och livets väg  278. Hela världsalltet utgör i en av sina stora analyser, såsom vi i det föregående har sett, en evigt fortgående förvandlingsprocess, som av det levande väsendet förnims som ett fullkomnande, och av den anledningen har vi kunnat uttrycka eller symbolisera detta genom en trappformation, uppför vars steg alla levande väsen utan undantag rör sig i form av utveckling. Då dessa steg, som ju i sin analys är detsamma som vad vi i dagligt tal kallar "utvecklingsstadier", således passeras av alla levande väsen, och då dessa tillsammans är identiska med den realitet vi kallar "livet", kan den samlade raden av dessa steg därmed sägas vara den absolut sanna eller verkliga livets väg.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.