Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Den rent materiella elden är närvarande i de levande väsendenas organismer  423. Men även på annat sätt kan solenergin eller elden i vårt eget inre märkas, nämligen som den rent fysiska värmen. Att den inte här kan bli till lysande eld, beror på vår framskridna animaliska utveckling, genom vilken den tredje stora grundenergin, "känslan" (världsalltets köld), ju börjar hålla all fysisk eld stången, varvid den animaliska utvecklingen och det därmed förbundna vakna intellektuella, dagsmedvetna framträdandet på det fysiska planet just blir möjligt.
      Den fysiska värmen i de levande väsendenas organismer gör det således till faktum att elden är närvarande i dessa organismer, även om den här endast framträder i en mycket bunden form. Denna värme är analog med själva jordklotets egen värme eller inre glödande tillstånd. Liksom jordklotets glödande sol- eller eldtillstånd är döende, är också värmetillståndet i de mest framskridna animaliska väsendenas köttsliga kroppar på retur. I själva verket är också dessa väsen i princip "döende solar".
      Medan det är förhållandevis lätt att förstå att jorden före sitt nuvarande avkylda tillstånd har haft en forntid i ett glödande och flammande eldtillstånd, är det betydligt svårare för läsarna att förstå att deras nuvarande fysiska liv har en liknande forntida period av eldtillstånd bakom sig. Men detta är helt naturligt, eftersom jordmänniskan inte minns något som helst av sin nuvarande fysiska organisms allra första begynnelseperiod. Hennes minneshorisont från denna inkarnation börjar rymma detaljer först flera år efter hennes fysiska födelse. Hela övergångsprocessen från salighetsriket till den fysiska födelsen försiggår ju som en automatfunktion och ligger alltså helt utanför hennes dagsmedvetande. Det som försiggår under denna period, då hennes kropp eller organism skapas, ligger därför utanför hennes egen medvetna kontroll.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.