Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1939-2395) 
 
Avancerad sökning
   

 

Världsalltet är en elektrisk apparatur  2173. Innan vi går vidare i vår analys av det nya liv, som alltså inkarnerar i det levande väsendets organism och där övertar organfunktionerna, måste vi här först belysa vissa områden. Vi har redan nämnt, att all kraft som befordrar manifestation och rörelse i materien i världsalltets tre kosmos härrör från tre motsvarande former av elektricitet. I mellankosmos, mikrokosmos och makrokosmos är det således mellankosmisk, mikrokosmisk respektive makrokosmisk elektricitet som är drivkraften. Elektriciteten är således alla existerande krafters innersta analys. Den är den innersta kärnkraften i såväl vind- som vatten- och ångkraft, den innersta kraften i all explosion, i atombomben såväl som i ett helt oskyldigt fyrverkeri, i en kanon såväl som i en knallhatt. All rörelse beror på kraft, och all kraft är i sin innersta kärna elektricitet i någon av de tre nämnda kategorierna. Men denna innersta kraft kan på det fysiska planet bara upplevas indirekt genom de verkningar, rörelser och vibrationer som den åstadkommer i fysisk materia. Vind- och vattenkraften samt alla övriga naturkrafter, liksom även kraften i ångmaskiner, bensin- och oljemotorer är således alltsammans utan undantag fortplantningsverkningar av elektriska krafter. I elektriska motorer och i hela det stora systemet av elektriska apparater, radio- och elektronanläggningar o.s.v. har man nått fram till mera direkta verkningar av den osynliga kraften och upplever här dess närvaro som faktum. De rörelser i den fysiska materien som vi annars betraktar som "naturens krafter", såsom regn och solsken, storm och vindstilla, havets bränningar och bäckens sakta porlande, samt rörelserna i mineralmaterien såväl som i de vegetabiliska och animaliska livsformerna, är sålunda mer eller mindre direkta fortplantningsverkningar av de tre elektricitetsformerna. I själva verket är alltså världsalltet en allt omfattande elektrisk apparatur. Allt i denna apparatur försiggår med elektriciteten som den absolut enda och innersta kraftkällan. Elektriciteten är alltså kraftkällornas kraftkälla. Men då elektricitet är detsamma som ande, har vi här åter en bekräftelse på Bibelns ord om kraften bakom skapelsen: "Guds ande svävade över vattnet".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.