Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(27-33) 
.  
(1-4) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 27 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 3   

 

 
Symbol nr 27
Jordklotets kosmiska strålglans
27.1  Jordklotets förvandling
Som vi redan i tidigare analyser blivit bekanta med, är jordklotet så långt framme i sin utveckling att det som individ eller levande väsen betraktat befinner sig i den stora födelsen. Dess nuvarande utvecklingsstadium är avslutningen på dess framträdande som ofullbordad människoplanet. Dess yttre astronomiska förhållanden är inte längre av någon som helst katastrofal natur. Det är ingen risk att det på något sätt skall kollidera med något annat klot eller på annat sätt utsättas för mörk karma från världsrymden. Det rör sig således framåt mot ljusare astronomiska förhållanden, helt bortsett från den resterande mörka karma som jordmänskligheten ännu har kvar att gå igenom innan den blir fullkomlig. Jordklotet kommer framöver att efter hand bli mer levande och behagligt för mänskligheten. Alla de lägre djurarterna, särskilt rovdjur och andra köttätande djur, är i färd med att dö ut på klotet. Detsamma gäller ormar och de andra giftiga och för en högre mänsklig tillvaro skadliga levande varelserna. Hit hör också de giftiga och sjukdomsalstrande insektsarterna. Alla djungelbuskage och urskogar kommer att försvinna inför människans framträngande till förmån för en högre mänsklig tillvaro. Alla jordens i dag lägsta eller mest primitiva människor – pygméer, bushmän och liknande – är i färd med att utveckla sig fram till civilisation och kultur. Och de kommer därmed efter hand på nivå med det fullkomliga människoriket och blir i sinom tid medborgare i detta tillsammans med alla de andra nu levande ännu ej färdiga människorna på jorden. De mycket ofullkomliga människorna kommer, som vi redan ingående har förklarat, genom det av sin ännu ej färdiga natur förorsakade mörka ödet, att liksom den övriga delen av mänskligheten förvandlas från det djuriska till det mänskliga sättet att vara. Och det är detta, den ofullbordade jordmänsklighetens förvandlingsområde, som vi har symboliserat på föreliggande symbol.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.