Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

 
Förord från Martinus Institut
Denna bok, som är del 4 av Martinus verk "Den eviga världsbilden", utgavs första gången på danska år 1994. Martinus skrev på manuskriptet till denna del fram till år 1971 och nådde då att slutföra symbolförklaringar till bokens fem första symboler med numren 34–38. Tiden därefter valde han att ägna sig åt andra uppgifter, däribland de beskrivningar av syftet med hans mission och bakgrunden till titeln "Tredje Testamentet", som senare (år 2004) utgavs som efterlämnade manuskript i boken "Den Intellektualiserede Kristendom".
      Martinus fick inte möjlighet att vända tillbaka till symbolförklaringarna i del 4 och fick således inte själv slutföra denna del i sin helhet. Då syftet med bokserien "Den eviga världsbilden" var att den skall innehålla alla Martinus förklarade symboler, valde institutet vid utgivningen av del 4 att ta med de tidigare publicerade symboler som inte redan ingår i delarna 1–3.
      Boken består därför av följande två avsnitt:
      Första avsnittet innehåller de fem inte tidigare publicerade symbolerna nr 34–38 med tillhörande förklaringar, som Martinus skrivit till denna bok.
      Andra avsnittet innehåller ytterligare sex symboler, nr 39–44 med tillhörande förklaringar, som Martinus redan under 1930-talet publicerade i "Livets Bog" (Livets bok) del 1, "Bisättning" och tidskriften Kosmos.
      I bokens andra avsnitt har institutet tillfogat redaktionella noter före var och en av de sex tidigare publicerade symbolförklaringarna med angivande av varifrån förklaringarna är återgivna.
      I de återgivna texterna har i relevant omfattning tillfogats styckerubriker utarbetade av institutet.
      Utöver de 44 symboler som är publicerade i delarna 1–4 finns det ytterligare en rad symboler, som Martinus givit förklaringar till i föredrag upptagna på band. Institutet räknar med att kunna publicera dessa symboler i kommande bokutgivningar.
       
      Rådet för Martinus Institut, 2007


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.