Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-2,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 52 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Känslouniversumet.
Känsloatomen eller känslosolsystemet
Symbol nr 52
52.1  Symbolen visar en känsloatom (gul färg). Känsloatomerna bildar hela blodområdet i organismen. Hjärtat, blodet och lungorna är uppbyggda av dessa atomer, som hålls vid liv genom vårt känslotillstånd i medvetandet och som utlöser elektriska krafter. Varje tanke som går genom hjärnan är en elektrisk utstrålning, som strålar ut och går till sitt särskilda område och håller det vid liv. Om vi kunde sluta tänka, skulle det inte dröja länge förrän kroppen skulle dö. Men det kan vi inte, vi är tvungna att tänka. När människor blir dementa och inte kan tänka, är de redan starkt på retur, då är de döende.
      På symbolen ser vi en känsloatom och dess elektroner eller planeter. Allt är känsloatomer, och om lungsystemet eller blodsystemet förstorades upp, skulle vi se det på detta sätt.
 
Kursföredrag 5-1, 1/12 1955


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.