Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-2,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 53 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Intelligensuniversumet.
Intelligensatomen eller intelligenssolsystemet
Symbol nr 53
53.1  Symbolen visar en intelligensatom (grön färg). Nerver och hjärnmateria är uppbyggda av intelligensatomer och hålls vid liv genom intelligensfunktionen, tankefunktionen eller den intellektuella funktionen. Dessa funktioner utlöses således på det materiella planet genom dessa atomer och kraftcentrum, och gör att man kan hålla hjärnan och nervsystemet vid liv. Det är ju ett faktum att det man inte använder dör. Om en människa därför inte använder sin hjärna, inte tänker mycket, inte tar emot undervisning, blir hon ju inte särskilt utvecklad. Om en människa däremot tänker och studerar mycket, får hon ett väldigt utvecklat hjärnorgan och nervsystem.
      Lagen verkar på så sätt att det man inte använder dör, och det man använder blir levande. Det bestäms av tankegången. Det man inte använder, tänker man ju inte på, och när man inte tänker på det och inte använder det, dör det. Det man ska använda, tänker man på. Där sätts kraften in, och därför hålls det vid liv. Vi kan härigenom förstå att vår tankevärld är en väldig elektrisk funktion. Vi märker den bara i form av det vi är medvetna om, det vi tänker på. Men det är ju en väldig utlösning av kraft som håller organismen vid liv. Det är inte tillräckligt att vi äter mat, för hur skulle den kunna smältas? Hur skulle alla dessa funktioner äga rum? Hur skulle vi kunna tala, hur skulle vi kunna se, om vi inte hade dessa elektriska krafter som är en utlösning från vår tankevärld genom vår vilja?
 
Kursföredrag 5-1, 1/12 1955


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.