Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-2,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 56 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Den friska atomverksamheten i organismen
Symbol nr 56
56.1  Symbolen visar en atom, i det här fallet en matsmältningsatom, magatom eller tyngdatom, som är symboliserad med orange färg, vilken är tyngdenergins färg. Vi ser också planeter eller elektroner – det spelar ingen roll vad man kallar dem. De är allihop kraftcentrum.
      I atomen är kraften uppsamlad som i en ackumulator. Denna kraft ger liv, som vecklar ut sig och bidrar till att skapa matsmältningssystemet. Mellan solkraftcentrumet eller atomen och dess elektroner ser vi ett tomrum, som är fyllt med figurer. Det ska visa de elektriska kraftströmmar som utlöses som tankekraft. Tankekraften, som utlöses genom atomen, håller dessa elektroner på plats liksom solen håller jordklotet och de andra planeterna på plats. Utströmningen äger rum i det så kallade tomrummet. På symbolen ser vi det ju från den andliga sidan, där kraften strömmar från centrum ned till dessa elektroner och håller dem vid liv. Men det ska ske i en bestämd mängd. Det är inte likgiltigt hur mycket eller hur lite kraft de får. De kan få så lite att de dör, och de kan få så mycket att de också dör. Det är inte bara det att de dör, de kan även ställa till med en kolossal oreda. Vi ser också andra krafter och strömmar, som är intelligens, känsla osv., som ger liv åt de andra delarna i detta universum. Men här behandlas alltså enbart det som har med tyngdenergin att göra.
      Symbolen visar också figurer med de övriga grundenergifärgerna. Den ska visa att samma bild som här gäller för tyngdenergin och därmed matsmältningen, också gäller för instinkt-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnesområdena. Dessa områdens planeter eller elektroner får sin kraft på samma sätt, men enbart genom de kraftlinjer som hör till motsvarande grundenergi.
      På symbolen är allt normalt, det finns ingenting i vägen, och det är den riktiga anpassningen, vilket vill säga att själslivet befinner sig i lugn och ro. Här finns ingen ondska, inget överdimensionerat eller underdimensionerat av något slag. Det hela befinner sig i ett tillstånd som är precis som det ska vara. Det finns ingen sjukdom, det är en strålande hälsa i dessa delar av organismen. Men så är det ju inte ännu, eftersom människan inte är en färdig människa.
 
Kursföredrag 5-1, 1/12 1955


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.