Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-3,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 60 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Känsloenergins intrång i tyngdområdet
Symbol nr 60
60.1  Symbolen visar känsloenergins intrång (gul färg) i tyngdområdet (orange färg). I detta område har en alltför våldsam känsloenergi trängt in. Det kan inträffa genom sorg och bekymmer eller andra överdimensionerade känslotillstånd. En människa har till exempel fått en hög position och ett stort ansvar, som hon kanske inte klarar av, och lever därför med en väldig nervositet och ångest. Det kan också bero på ekonomiska spekulationer, samvetskval eller helt andra omständigheter. Till följd av detta blir känsloområdet överdimensionerat, tränger ut och kommer då in i magsystemet, i matsmältningsområdet, varvid det uppstår magsår.
      Här från mellankosmos ser vi det som ett sår i själva magområdet, men nedifrån mikrokosmos skulle vi inte se det som ett sår, utan som en världsbrand. Liksom det finns världsbränder ute i världsrymden, finns det också världsbränder i mikrokosmos. Mikrokosmos och makrokosmos är kolossalt lika. Där tingen syns i partikeltillstånd, kan vi bara se dem som kraftcentrum och deras planeter, som solar och planeter. De sjukdomar vi går med eller lider av är världsbränder i mikrokosmos. Det vi här från mellankosmos ser som sår, bölder eller liknande, ser vi i mikrokosmos i sitt kraftutlösningstillstånd. Vi ser att kraftcentrumen blir överdimensionerade, sprider ut sig och kommer för nära de andra, som då exploderar, varvid det uppstår sjukdomar som till exempel magsår. På så sätt kan kraftcentrum tränga in i alla delar av väsendets organism och medvetande.
 
Kursföredrag 5-1, 1/12 1955


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.