Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-3,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 65 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Atomkatastrofernas utslag i organismen
Symbol nr 65
65.1  Överst på symbolen ses hur det sexuella, symboliserat med blå färg, har kommit in i intelligensområdet, där det hela skulle vara grönt. Det har kommit in en intuitionssexualitet i tankelivet, det vill säga sexuella spekulationer, vilket förstör livet. I området vid könsorganen ser vi motsvarande, hur intellektualitet eller intelligensenergi har kommit in i intuitionsområdet och förvirrar hela detta område, och då blir alla områden förvirrade, därför att energier har trängt in där de inte skulle vara. Känsloenergi (gul färg) har trängt in i tyngdområdet, där det hela skulle vara orange. Tyngdenergi har trängt in i känsloområdet, där det hela skulle vara gult. Intelligens har trängt in i instinktområdet, där det hela skulle vara rött.
      När energierna har blandat sig så mycket, beror det på att tankelivet har varit helt okontrollerat. Lyckligtvis blir det inte så omfattande som symbolen visar, för varje enskilt lidande är så starkt att väsendet nog ska börja hejda sig. Men det kan nå ända ned till ett utvecklingsstört tillstånd, där det inte kan manifestera sig på det fysiska planet utan att behöva matas och passas och vårdas av andra. Men detta är också vändpunkten.
 
Kursföredrag 5-1, 1/12 1955


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.