Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 67 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Den animaliska och den vegetariska födan
Symbol nr 67
67.1  På symbolen ser vi den materia som vi ska använda som föda på olika utvecklingssteg. Den runda figuren på det nedersta steget symboliserar en animalisk livsenhet – ett animaliskt väsen med en organism i vilken det finns mycket intellektuellt liv. Animaliska väsen är tänkande väsen, antingen de är människor, djur eller väsen nere i atomvärlden. De är väsen som kan förnimma, som kan känna smärta, som kan få ångest, fruktan osv. Vi ser det animaliska väsendets jag symboliserat med triangeln i mitten, dess psykiska värld utanför jaget och ytterst dess fysiska område. Det är detta område, alltså den fysiska organismen, som andra väsen eftersträvar som föda och som är utmärkt föda för djuren. Sicksacklinjen på det nedersta steget symboliserar köttfödans grova vibrationer, som kräver stor kraftutveckling vid matsmältningen. Den nedersta runda figuren kan symbolisera en människa – vi har ju också människor som äter människor. Men figuren kan också symbolisera ett djur, till exempel ett får, en ko, ett svin osv. Denna kost passar utmärkt i djurriket (symbolens nedersta steg), där det är ett villkor att man kan få denna föda.
      Några väsen är just nu växtätande, men det är enbart för att de har sin tillvaro med animalisk föda under en annan epok av sin utveckling. Utvecklingen sker ju inte slaviskt, så alla väsen har inte dessa epoker i samma ordningsföljd. Några väsen har sitt rovdjurstillstånd på ett tidigare stadium och tillståndet med vegetarisk föda på ett senare stadium. Andra börjar med den vegetariska födan och får köttet på ett senare stadium. Det kan man nästan säga om människorna, de skulle ju vara växtätande väsen och var det också ursprungligen, men på grund av olika förhållanden i världen har de gått över till att äta animalisk föda. På det nedersta steget finner vi alltså födan för djuren.
      Därnäst kommer vi till nästa steg, där de jordiska människorna är. De befinner sig ju på ett stadium mellan djuret och den riktiga människan och har därför en djurisk natur i sig, vilket symboliseras genom tyngdenergins färg (orange). Efter detta begynnande människostadium kommer det fullkomliga människostadiet (gul färg). Den grova växtfödan symboliseras med den runda figuren, och dess svängningar med sicksacklinjen mitt på det näst nedersta steget. Denna föda passar bra för människan, vars svängningar symboliseras med den prickade sicksacklinjen överst på samma steg.
      När dessa människor äter något som ligger under deras steg, kräver det en för stark kraftutveckling vid matsmältningen. Det blir en alltför våldsam kamp, och därför måste människorna koka maten. De upptäckte att det var mycket lättare när de kokade, stekte eller bankade maten eller gjorde den mör på annat sätt. Därigenom underlättade de nämligen för magsyran. Människornas magsyra saknar den kraft som rovdjurets magsyra har. Rovdjuret kan smälta köttet eftersom det har samma svängningar, vilket visas med sicksacklinjen på det nedersta steget. Men de jordiska människorna, som också lever av kött, kan inte klara de svängningarna, och därför är det klart att de använder mycket kraft. Det tär på kraften. Människan måste ju frambringa en kraft som hon inte är skapad för, och det är orsaken till många av de sjukdomar som uppstår. Det är också orsaken till allt för tidig ålderdom, till alltför tidig död.
      Rötter, blad, stjälkar, kärnor osv., som symboliseras med sicksacklinjen mitt på det näst nedersta steget, passar utmärkt för människorna, och särskilt då de kokar de grövre ämnena.
      Den översta sicksacklinjen (i det gula fältet) symboliserar den idealiska födan, som är det rena fruktköttet. Dessa svängningar är lite mindre, och därför kan människorna inte nöja sig med en sådan föda. Deras matsmältningsorgan har alltför mycket kraft. Människorna behöver fortfarande mycket utfyllnad för att kunna fungera, men de kan börja träna upp sig och utveckla sig till att leva av fruktkött. På människorikets stadium (gul färg), där alla har utvecklats färdigt, kan man leva av fruktköttet omkring kärnan.
      I det mörka området i den animaliska livsenheten på symbolens nedersta steg är det mycket som ska dräpas vid matsmältningen. I växtlivsenheten på nästa steg är det inte lika mycket som ska dräpas. Det är det elektriska området i livsenheten som blir till näring. Det är också dråp att äta växter, men växten har ju inte något vaket dagsmedvetande, så den kan inte i samma grad känna smärta, den kan bara ana. Därför blir det ett mindre dråp och därmed mer fullkomligt.
      Man har kommit ett stort steg längre fram när man äter vegetarisk föda än när man äter animalisk föda. I den vegetariska födan är det inte mycket som ska dräpas, och i det mogna fruktköttet är det inte alls något som ska dräpas. Här är det enbart den elektriska kraften som går över i organismen. Det blir härligt för framtidens kök, för det blir ingen matlagning. Den kommer att upphöra helt och hållet. Det är inte meningen att människorna ska fortsätta med att stå och blanda ihop en hel massa ting. I framtiden kan man bara äta frukten, och då får man ännu mer utvecklade frukter än man känner till i dag. Vid den tiden kommer man att leva av rent fruktkött, och senare av andningen. Men det hör ju framtiden till.
      Däremot hör det nutiden till att man blir vegetarian. Det gör inget att man kokar maten, om man märker att ens mage inte kan tåla den rå. Om man inte kokar maten, kan man också riskera att ens magsyra stagnerar helt. Det finns människor som nästan inte har någon magsyra, och då måste de ha konstgjord magsyra, pepsin, saltsyra osv. Det är ju inte så bra, det är bäst att bevara den magsyra man har.
 
Kursföredrag, 5-2, 8/12 1955


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.