Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-2,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 73 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Den defekta organismen
Symbol nr 73
73.1  Här är en symbol över den fysiska kroppen. Det är inte en naturenlig bild av kroppen, utan den fysiska kroppens princip manifesteras här med den runda figuren (orange ring). Den orange färgen visar att det är tyngdkroppen, alltså den primitiva kroppen, som är människans nuvarande fysiska kropp, och som betingar att hon kan utföra så många mördande manifestationer.
      Vi ser här ett defekt tillstånd som motsvarar det defekta tillstånd vi såg på den föregående symbolen. Organen i den fysiska organismen är uppbyggda med hjälp av talangkärnor. Det finns ett organ för minne, ett för intelligens, ett för intuition osv. På det sättet har vi organ för dessa andliga funktioner i den fysiska organismen. Vi ser att några av dessa organ är defekta, och det har de blivit på grund av giftiga njutningsmedel eller genom ett omåttligt liv med utsvävningar, för lite sömn osv. Detta defekta tillstånd uppstår inte bara i den fysiska organismen. I samma grad som människan förstör sina fysiska organ eller centrum i organismen, i samma grad påverkar hon talangkärnorna, som finns i hennes övermedvetande. Denna del av övermedvetandet med alla de olika kropparnas talangkärnor kallar jag ödeselementet. I detta ödeselement finns talangkärnorna för människans fysiska organkonstruktion. I samma grad som människan bryter ned ett organ, inverkar det på talangkärnan, som blir försvagad.
      På samma sätt kan man bygga upp talangkärnor, om man tränar sig i goda färdigheter. Tillägnar man sig kunskap, begåvning osv., blir det också till talanger. Man kan utveckla sig i till exempel musik, konst och vetenskap och bilda talangkärnor för det. Det är som en växt som bär frö. Det lilla fröet har ju kraften till hela växtens struktur. När detta frö blir till en växt, växer det upp och blir fullständigt som den växt som bar fröet. På samma sätt är denna princip också närvarande i de animaliska väsendenas kroppsbildning – kropparna är bara ett mer framskridet växttillstånd. På så sätt kan man bygga upp talangkärnor, och därigenom blir man så småningom fullkomlig.
      Därför kan man ha en medfödd begåvning, som till exempel den lilla pojken från Italien, som kunde dirigera stora orkestrar trots att han inte var särskilt gammal. Varifrån har han det? Han kan inte ha fått det till skänks, för man kan inte få någon begåvning till skänks. Han måste ha tillägnat sig det i tidigare liv. Talangkärnorna måste utvecklas, och så snart han kommer i beröring med musik, dröjer det bara en mycket kort tid, så har han åter den talang som han hade tränat sig till i tidigare liv. På samma sätt som det goda, kan också det onda tränas upp och följa med.
      Organismen har en begränsad tid, den dör, men talangkärnorna dör inte. Det är ju de som ska skapa den nya organismen. Talangkärnorna är som de frön ur vilka den nya växten ska uppstå.
 
Kursföredrag 4-1, 17/11 1955


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.