Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-17,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 75 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Människans förstörelse av talangkärnor
Symbol nr 75
Återgivning av Martinus manuskript från 1971*
 
75.1  Odödlighetens fundament
Vi vet redan att det levande väsendets jag eller X1 är evigt oföränderligt. Men jaget i sig självt har inte något för sinnena tillgängligt liv eller någon rörelse, utan bildar en oupplöslig anknytning till de två andra realistiska principerna, X2 och X3, med vilka det bildar en oupplöslig enhet. I form av denna enhet utgör jaget eller denna treenighet ett odödligt levande väsen som i all evighet kan fortsätta att uppleva livet, som just består av att uppleva och skapa, varvid det framträder som ett levande väsen. Vi ska inte här upprepa analyserna av det levande väsendets princip, utan i stället framhäva den sida av jagets anknytning till X2 och X3 som betingar att väsendet evigt upplever livet. Dessa tre X eller den av dessa bildade treenigheten är således odödlighetens fundament.
 
____________
* När Martinus hade skrivit förklaringen till symbol nr 38, fortsatte han med att skriva nedanstående text. Martinus blev endast färdig med den inledande texten (75.1–75.17) och hann inte påbörja den egentliga symbolförklaringen, eftersom han 1971 lade arbetet med symbolböckerna åt sidan för att skriva en bok som skulle förklara begreppet "tredje testamentet" (Den Intellektualiserede Kristendom, utgiven postumt 2004).


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.