Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,78-100) 
.  
(1) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 6   

 

 
Förord
Denna sjätte och sista del i serien av Martinus symbolböcker har titeln Den eviga världsbilden, del 6. Boken innehåller de sista 23 symbolerna av de allt som allt 100 symboler som Martinus har skapat. Huvuddelen av symbolerna visade Martinus för offentligheten i kursföredrag under perioden 1955–1962. Bandinspelningar från dessa föredrag är nedskrivna, och symbolförklaringarna har bearbetats i överensstämmelse med institutets riktlinjer. Det finns en källhänvisning efter varje stycke.
      Det förekommer att Martinus i flera olika föredrag har förklarat samma symbol, men varje gång har hela förklaringen tagits med oavkortad. Det kan därför förekomma överlappningar och upprepningar i symbolförklaringarna.
      Symbolförklaringarna i Den eviga världsbilden, del 6, har liksom i Den eviga världsbilden, del 5, en mer muntlig karaktär, och de är ofta kortare än Martinus skriftliga symbolförklaringar.
      Bokens första del består av de omtalade symbolförklaringarna från föredragen, medan bokens andra del består av valda texter, som belyser de ämnen symbolerna illustrerar. Urvalet av dessa texter har inte företagits av Martinus själv, utan av Martinus Institut, och de ska därför endast betraktas som förslag till vidare studier. Läsaren kan själv finna andra exempel i Martinus samlade verk, som kan bidra till att fördjupa förståelsen av symbolerna.
      Utdrag från föredrag, bearbetning och sammanställning av texter har skett under redaktionell ledning av Ole Therkelsen i samarbete med en grupp medarbetare på Martinus Institut.
 
Rådet för Martinus Institut
Mars 2015


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.