Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,78-100) 
.  
(1,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 83 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 6   

 

 
Jordklotets visdomsepok
Symbol nr 83
83.1 Symbolen visar jordklotets visdomsepok (grön färg) där det har levt ut det riktiga människoriket (gul färg), som är det sista fysiska stadiet. Då kommer den jordiska mänskligheten för länge sedan att vara försvunnen. Från andra klot kommer det andra mänskligheter som har blivit mogna att kunna leva vidare här.
      Så småningom blir jordklotet utslitet, eftersom det liksom andra kroppar blir gammalt. När det inte längre kan alstra de nödvändiga livsbetingelserna, avskiljer sig jordjaget från klotet, och så fortsätter det att leva i de högre världarna på samma sätt som människorna. Vi ser visserligen här en bild av jorden, men det är bara som ett kännetecken. Jorden är nu en måne, den är ett dött klot som medvetandet inte har så mycket förbindelse med. Den lever i det högsta skapelseområdet, det som jag kallar visdomsriket, och därmed har den en stor epok. Detta område är dels befolkat med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnation, dels med väsen som hör hemma i detta område.
 
Den eviga världsbilden, 7:e kursen, 1:a föredraget, 26/1 1956


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.