Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,78-100) 
.  
(1,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 86 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 6   

 

 
Människans utvecklingsanalys. Jordklotets utvecklingssteg
Symbol nr 86
86.1 Symbolen visar några av jordklotets olika utvecklingssteg. En gång befann sig klotet i ett tillstånd, där det inte fanns någon möjlighet till det nuvarande livet. Det befann sig i ett glödande tillstånd, ett eldoceaniskt tillstånd. Efter hand avkyldes det och kom in i ett vulkaniskt tillstånd. Senare började det komma ett växtrike, som var ett högre utvecklingssteg för klotet. Men så småningom började något nytt – ett djurrike började komma in.
      Som visas på symbolen, utvecklades växtriket (röd färg) fram till det djuriska eller animaliska stadiet (orange färg), dit de jordiska människorna också hör. Kvar i människornas utveckling är bara en kort sträcka som de nu är på väg att påbörja, och som kommer att vara tillryggalagd inom 3 000 år. Då kommer klotet att höra hemma på det riktiga människorikets steg (gul färg).
      Men för närvarande befinner sig klotet alltså i slutet av djurriket, och det kommer således att fortsätta uppåt, och varför skulle det inte det? Eftersom det har passerat de tidigare stegen på detta sätt, måste vi rent teoretiskt inse att det befinner sig i denna utveckling. Det har förvandlats genom denna utveckling, så att det nu finns möjligheter för animaliskt liv, för djur, för människor, och för människor i ett mycket utvecklat tillstånd. På klotet finns det möjlighet för människorna till mycket högre tillstånd eller högre steg än dem de nu har. Det symboliseras med de små stegen på den nedersta färgade figuren på symbolen.
      Den mellersta färgade figuren symboliserar principen i kropparnas utveckling. Först ser vi mineralmateria (indigofärg), och sedan vegetabiliska organismer (röd färg). Därefter blir de till animaliska organismer (orange färg), och därefter blir de mer och mer till psykiska organismer (gul färg). Väsendena kommer dock att vara i animalisk materia så länge de inkarnerar, men därefter börjar de övergå till att få helt psykiska organismer, och väsendena befinner sig då inte längre på det fysiska planet.
      Det är viktigt att förstå att detta är riktigt. Det räcker ju inte att jag kan se att det är riktigt, eller att jag har sagt att det är riktigt. Det är heller inte något bevis att man säger, att det säger Martinus. Det är ett bevis när man förstår att sådan var jorden den gången, sådan har den också varit, och sådan är den i dag. I dag kan vi se att det finns en tendens till att det mänskliga utvecklas och det djuriska degenererar. Det säger oss att klotet kommer att nå fram till det riktiga människorikets plan, och att det även därifrån kommer att gå vidare.
 
Den eviga världsbilden, 3:e kursen, 2:a föredraget, 10/11 1955
 
 
Text på symbolen:
 
Växtriket är av denna världen! Djurriket är av denna världen! Människoriket är av denna världen!
 
Den jordiska människan Den kosmiska människan eller den renodlade människan
 
Elementär tankeprincip (växtriket) Principen "att slå ihjäl" (djurriket) Principen "att älska varandra" (människoriket)
 
A Klot B Utvecklingssteg för klot C Tankekultur D Kroppskultur E Utvecklingssteg för väsen
 
Symbol nr Människans utvecklingsanalys
 
Martinus 1928


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.