Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,78-100) 
.  
(1-3,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 87 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 6   

 

 
Den mänskliga övertron om nästan.
Solens kosmiska strålar, makrokosmisk livskraft
Symbol nr 87
87.1 Symbolen visar krafternas utstrålning från världsalltet till organismen, till medvetandet.
      Människorna tror eller har den föreställningen att alla befinner sig på samma steg i utvecklingen. Man kan höra den ene säga till den andre: "När jag kan göra det, så kan väl han också, så kan väl hon också." Men det kan de inte, för de har inte samma begåvning. Det är inte alla människor som kan vara en Paderewski*. Att han var en mäktig virtuos, betyder inte att alla andra också kan vara virtuoser. Vi är högst olika. Den begåvning vi har fått är avhängig av vad vi har tränat upp oss till, vad vi har övat oss i. När man nu tror att människorna står på samma steg, också moraliskt och andlig sett, gör man sig skyldig till detta misstag. Man vill att ens nästa ska vara lika moralisk och fullkomlig som man själv är. Men det är högst olyckligt, för det blir band som binder, det blir villfarelser som ödelägger människornas liv och bidrar till att skapa ett olyckligt öde för dem. Men det olyckliga ödet ger erfarenheter och lidanden, och lidanden skapar humanitet. På det sättet är kretsloppet inrättat.
 
Den eviga världsbilden, 1:a kursen, 2:a föredraget, 13/10 1955
 
____________
* Ignaz Paderewski (1860–1941) var en framstående pianist, kompositör, politiker och professor vid konservatoriet i Warszawa. Paderewski var den förste premiärministern och utrikesminister i det återuppståndna Polen efter första världskriget. (Övers. anm.)


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.