Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,78-100) 
.  
(1-7,U) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 91 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 6   

 

 
Genom döden 1
Symbol nr 91
Bortsett från titeln "Genom döden 1" är symbolen nr 91 identisk med symbol nr 37, "Den beslöjade och den avslöjade eviga sanningen", i Den eviga världsbilden, del 4. Skillnaden är att Martinus använder symbol nr 91 till att förklara resan genom dödsriket, medan han använder symbol nr 37 till att beskriva resan genom spiralkretsloppet.
 
91.1 En del människor har en tro på ett himmelrike och ett helvete. På symbolen ser vi det eviga helvetet visat som ett svart område med ett glödande fält. Det är ju där som man evigt skulle pinas och aldrig någonsin kunde bli befriad från det. Det vita området symboliserar paradiset. Både det ljusa och det mörka området är uppbyggt enligt människans bild, utifrån mänskliga fantasier och föreställningar.* Därför fick indianerna sina eviga jaktmarker, och andra primitiva människor fick sitt himmelrike. Och därför får nutidens kristna sitt himmelrike och helvete, alltefter deras tro på vad som är rättfärdigt. Det är alltså skapat enligt mentaliteten på det utvecklingssteg som vederbörande väsen befinner sig på. Att himmelriket, eller den andliga världen efter döden, är ett väldigt stort område med många tillvaroplan, har de inte något begrepp om.
      Det är detta man nu kommer att lära sig, eftersom det kan läras genom naturens eget tal, och mina analyser visar hur naturen berättar om det.
 
Den eviga världsbilden, 1:a kursen 1:a föredraget, 6/10 1955
 
____________
* Vad gäller det inhumana och det humana paradiset se vald text till symbol nr 91 från småboken Vägen till paradiset, kapitel 50 och 52.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.