Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-204) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Bisättning   

 

 

93 KAPITLET

Makrolivet i en organism dör samtidigt med dess särskiljande från makrojaget

Nu vill man kanske hävda att jordens organism vid den förut skildrade onaturliga undergången inte var ett lik utan en levande kropp, och att ingen skräck eller fasa skulle kunnat äga rum om den i stället just hade varit ett lik. Men vad menas med ett lik?
      Om man tror att en organisk kropp genast efter döden berövas sina organiska, fysiskt medvetna mikroindivider, då är man offer för ett mycket stort misstag. Så länge det ännu finns fuktighet kvar i liket, finns där också organiskt, fysiskt medvetna mikroindivider, som även om de naturligtvis står på en mycket låg utvecklingsnivå, dock har känsel och kan uppleva fysisk smärta och pina, kan känna ångest och skräck och alltså reagera inför varje onaturlig upplösningsprocess av liket. Endast den del av liket som består av mineralmikroindividerna är oberörd av varje fysisk upplösningsprocess, eftersom dessa väsen endast med en mycket elementär del av sitt undermedvetna hör hemma på det fysiska planet och därför inte alls har någon form av dagsmedvetande på detta plan utan är hemmahörande i "salighetsriket". De kan därför överhuvud inte känna någon form av lidande och smärta, de är högt höjda över all jordisk ofullkomlighet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.