Stjernesymbol i menu


Historiska utgåvor av verket
 

 

 

För särskilt intresserade visar vi i detta avsnitt de historiska danska utgåvorna av Martinus huvudverk Livets Bog. Det rör sig om originalmanuskriptet och förstautgåvorna av Livets Bog, band 1-7.

Martinus originalmanuskript

En återgivning av originalmanuskriptet till Livets Bog, band 1-7 med Martinus handskrivna tillägg och understrykningar.  Där kan man söka på numret på styckena och bestämda sidor. Läs manuskriptet här.

Den tryckta förstautgåvan

Förstautgåvorna till Livets Bog, band 1-7 med gammal rättstavning och i sin ursprungliga grafiska sättning. Man kan söka på styckenummer och sidor. Läs förstautgåvorna här.