Stjernesymbol i menu


Rättelselistor och riktlinjer
 

Martinus Institut återutger under de kommande åren Martinus huvudverk Livets Bog, band 1-7. I samband med böckernas utgivning presenterar vi de därtill hörande rättelselistorna, som visar alla rättelser från förstautgåvan till senaste utgåvan. Rättelselistorna laddas upp här på hemsidan efter hand som böckerna kommer ut. Återutgivningen förväntas vara avslutad i slutet av 2014.

När böckerna återutges, företas en förnyad korrekturgenomgång med utgångspunkt i de riktlinjer som gäller för utgivning av Tredje Testamentet. Här nedan återges riktlinjerna för utgivning av Martinus böcker. Institutet förbereder en motsvarande presentation av de riktlinjer, som gäller för utgivning av den övriga delen av verket (artiklar, efterlämnade manuskript, nedskrivna föredrag m.m.).