Livsenhedsprincippet

      

Symbol 7

Resume af forklaring til symbol 7 – Livsenhedsprincippet:

Verdensaltet er en uendelig enhed, som udgør et altomfattende væsen, nemlig Guddommen. Guddommen består af alle eksisterende levende væsener. Disse er organiserede som liv inden i liv. Det vil sige, at hvert væsen både er et makrovæsen, som giver livsrum til mikrovæsener, og et mikrovæsen, som får livsrum af et større makrovæsen. På denne måde er alle levende væsener urokkeligt livsbetingende for hinanden.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 1, Logik og småbog 5 “Den ideelle føde”.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Lyscentret foroven symboliserer det skabende “Noget” eller Guddommen.
  • Strålehavet viser Guddommens altgennemtrængende skabende ånd, bevidsthed, vilje og kraft.
  • De mere eller mindre lyse felter i strålehavet udgør kosmiske verdensimpulser.
  • Dobbeltcirklen viser jordkloden og dens menneskehed, som er i berøring med tre verdensimpulser. Den nederste viser de primitive menneskers bevidsthedsliv. Den midterste viser den verdensimpuls, fra hvilken buddhismen, kristendommen og islam er udgået. Den øverste impuls viser den nye verdensimpuls, som vil klargøre den religiøse eller virkelige side af livet som absolut videnskab.

Se også:

Hør Martinus foredrag

Søg i Martinus Værk

Søg i historisk materiale