Livets Bog, bind 1
Symbol nr. 3
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Jorden og den gamle og ny verdensimpuls. Gruppe A og gruppe B
150. For at forstå symbol nr. 3 vil det her være gavnligt at kaste et tilbageblik på symbol nr. 2. Som vi allerede er gjort bekendt med, udtrykker dette de fra "det guddommelige skabeprincip" gennem verdensaltet udstrålende åndelige energier eller kræfter. Ligeledes er vi gjort bekendt med, at disse energier udløses i rytmer eller impulser, og at jorden, der på symbolet er udtrykt ved den hen imod midten fremtrædende dobbeltcirkel, er i direkte berøring med tre sådanne store kosmiske verdensimpulser. Vi ser således forneden en impuls, der er lige ved at forsvinde fra jorden. Det er resterne fra denne impuls, der ligger til grund for naturmenneskenes religiøse begreber. Dernæst ser vi en anden impuls, der dominerer det meste af cirkelen. Ud fra denne opstod de nuværende verdensreligioner: buddhismen, islam og kristendommen. Denne impuls, der nu er stærkt forældet, udtrykker vi her i Livets Bog som "den gamle verdensimpuls". Oven over denne igen ser vi atter en impuls, som er ved at få indpas. Dette er den her i samme bog udtrykte "ny verdensimpuls". På symbol nr. 3 finder vi atter cirkelen eller jordklodens udtryk gengivet, men her fremtrædende orangefarvet. Og det hvide legeme, som går gennem denne cirkel, vil således være at genkende som udtrykket for den gamle verdensimpuls.
      Som vi allerede har beskrevet, er en overordentlig stor mængde af jordens mennesker vokset over den gamle verdensimpuls og vil således kun kunne få deres religiøse liv befordret videre af den ny verdensimpuls. Disse væsener, der tilsammen udgør gruppe A og igen er inddelt i tre kategorier, alt efter deres særlige bevidsthedstilstand, har vi på symbolet udtrykt i form af de tre øverste gule og grønne figurer til venstre. Figurerne udtrykker altså hver især et væsen henhørende under en af de tre særlige kategorier. I henhold til de punkterede linjer ser vi, at figurerne forener sig i en stjerne til højre. Denne stjerne bliver således udtryk for gruppe A. På samme måde ser vi også forneden tre figurer forene sig i en stjerne. Denne stjerne er udtryk for gruppe B, og de pågældende figurer er udtryk for de tre kategorier, under hvilke samtlige væsener er henhørende, der endnu ikke er voksede fra den gamle verdensimpuls, men derimod enten får eller kan få hele deres religiøse næring eller behov tilfredsstillet igennem denne. Da den gule farve er udtryk for følelse og den grønne for intelligens, kommer figurerne således til at demonstrere den indbyrdes kombination af disse to store bevidsthedsfaktorer i de pågældende kategoriers væsener. Som figurerne viser og som tidligere omtalt, fremtræder denne kombination under tre forskellige former. For nogle væsener betyder den således en jævnbyrdig intelligens og følelse, for andre for megen følelse i forhold til intelligens og atter hos andre for megen intelligens i forhold til følelse. Dette forhold i forbindelse med det pågældende væsens særlige udviklingsstandard betinger så igen samme individs identitet som henhørende under en eller anden af de nævnte kategorier.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 3
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier